Webinaria w ramach trzeciego naboru wniosków w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027

Zegar 20.02.2024    10:56

Do 21 czerwca władze publiczne, organizacje wspierając biznes, wyspecjalizowane agencje oraz dostawcy infrastruktury i usług publicznych mogą ubiegać się o dofinansowanie swoich projektów w programie. Wspólny Sekretariat programu Interreg Regionu Morza Bałtyckiego zaprasza na cykl ostatnich webinariów, które pomogą w ubieganiu się o dofinansowanie.

Już dziś zarejestruj się na spotkania:

  • 21 lutego 2024 r. – Thematic Webinar

https://interreg-baltic.eu/event/thematic-webinar-third-call-for-applications/

  • 28-29 lutego 2024 r. Good quality project

https://interreg-baltic.eu/event/webinar-on-good-quality-projects-shaping-content-planning-finances/

Spotkanie w formie on-line, w języku angielskim.

Zdobądź już dziś niezbędne informacje i skutecznie aplikuj o dofinasowanie.