II EDYCJA KONKURSU

Podsumowanie II edycji Konkursu Innowator Mazowsza

Uczestnicy konkursu, składający aplikację w ramach kategorii Innowacyjny Młody Naukowiec, to kreatywni, młodzi naukowcy, którzy uzyskali stopień doktora w ciągu ostatnich trzech lat, a w swojej pracy podejmowali tematykę innowacyjności, taką której rezultaty można zastosować w praktyce. Naukowcy powinni wskazać, w jaki sposób ich praca przyczyni się do rozwoju danej dyscypliny naukowej. Musieli też opisać główne wyniki pracy i praktyczną przydatność badania naukowego, ze świadomością, że oceniane będzie nowatorstwo projektu, jego przydatność dla biznesu, oddziaływanie na poziomie regionu, kraju oraz w skali międzynarodowej.

W tegorocznej edycji konkursu, w ramach kategorii Innowacyjny Młody Naukowiec, do końca listopada spłynęło 28 aplikacji, z czego tylko 2 aplikacje nie przeszły oceny formalnej.

Dominowali doktoranci Wydziałów Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, poza tymi silnymi ośrodkami spłynęły prace związane z Instytutami Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetem Warszawskim, Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych. Najwięcej prac zostało spłynęło z dziedziny nauk medycznych, biologii i chemii, pojawiły się innowacje z zakresu ekonomii, mniej natomiast było prac przedstawiających innowacje techniczne z dziedzin mechaniki, elektrotechniki, czy nawet z inżynierii.

Do przeprowadzenia oceny merytorycznej powołani zostali eksperci reprezentujący daną dziedzinę nauki. Ocena merytoryczna zostanie zakończona na początku przyszłego roku. W pierwszym kwartale Kapituła Konkursu dokona wyboru laureatów i wyróżnionych w obydwu kategoriach.

Poziom złożonych prac jest bardzo wysoki, trudno będzie wybrać tylko trzech zwycięzców w kategorii Innowacyjny Młody Naukowiec w tegorocznej, II już edycji Konkursu „Innowator Mazowsza”.

Uroczysta gala rozdania nagród w II edycji Konkursu „Innowator Mazowsza” prawdopodobnie odbędzie się pod koniec pierwszego kwartału przyszłego roku.