I EDYCJA KONKURSU

19 lutego 2009 r. w Kinie Praha Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik wręczył nagrody w I edycji Konkursu „Innowator Mazowsza”.

Pierwsza edycja Konkursu „Innowator Mazowsza”, przeprowadzona w dwóch kategoriach: Młoda Innowacyjna Firma oraz Innowacyjny Młody Naukowiec, miała na celu wyłonienie najbardziej innowacyjnych rozwiązań na poziomie przedsiębiorstw oferujących nowe produkty i usługi, stosujących nowoczesne rozwiązania technologiczne, organizacyjne i marketingowe w praktyce biznesowej oraz wyróżnienie twórczo myślących, kreatywnych autorów najlepszych osiągnięć naukowych, udokumentowanych w postaci prac doktorskich, zawierających innowacyjne rozwiązania nadające się do zastosowania w praktyce.

Kategoria Młoda Innowacyjna Firma skierowana była do przedstawicieli sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw, działających na terenie Mazowsza nie dłużej niż 5 lat. Aplikujące firmy musiały wykazać się udokumentowanym, wprowadzonym w ciągu ostatnich 3 lat, innowacyjnym produktem, usługą lub technologią, wdrożoną w codziennej praktyce biznesowej.

Kategoria Innowacyjny Młody Naukowiec adresowana była do młodych naukowców (poniżej 35 roku życia), którzy w przeciągu ostatnich trzech lat uzyskali stopień doktora, a w swojej pracy podejmowali tematykę innowacyjności.

 

Nabór wniosków konkursowych w obydwu kategoriach konkursowych rozpoczął się w dniu 28 maja 2008 r. i trwał do 31 października 2008 r. Do tego dnia do siedziby Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego wpłynęły 33 aplikacje konkursowe.

W ramach kategorii Młoda Innowacyjna Firma, do dnia 31 października 2008 r., zostało złożonych 15 wniosków konkursowych. Ich zakres tematyczny był niezwykle zróżnicowany – począwszy od nowatorskich usług świadczonych drogą internetową, poprzez nowoczesne urządzenia elektroniczne, technologie mobilne, usługi z zakresu mediacji, a skończywszy na budownictwie. Największa liczba wniosków została złożona przez firmy mające siedzibę w Warszawie, wśród wnioskodawców znalazły się również przedsiębiorstwa z Siedlec, Radomia, Ciechanowa oraz innych mazowieckich miejscowości.

W ramach kategorii Innowacyjny Młody Naukowiec wpłynęło 18 wniosków konkursowych. Złożone prace obejmowały wiele dziedzin nauki m.in. biologii, chemii, medycyny, mechaniki, telekomunikacji, rolnictwa, inżynierii lądowej czy bezpieczeństwa narodowego.

Nadesłane aplikacje konkursowe zostały poddane ocenie członków Grup Roboczych powołanych do oceny wniosków konkursowych składanych w ramach Konkursu „Innowator Mazowsza”. Po zapoznaniu się z rekomendacjami Grup Roboczych, Kapituła Konkursu podjęła decyzję o przyznaniu wyłącznie I i II nagrody w kategorii Młoda Innowacyjna Firma, zaś w ramach kategorii Innowacyjny Młody Naukowiec postanowiła przyznać nagrodę I, II, dwie równorzędne nagrody III  oraz dodatkowo wyróżnić dwie prace konkursowe.

 

Nagrodzeni w kategorii Młoda Innowacyjna Firma:

I miejsce (25 000 zł) – firma Creotech Sp. z o.o. (www.creotech.pl) za nowe produkty i technologie, w szczególności elektroniczne podzespoły kamer cyfrowych, używane w badaniach astronomicznych oraz linie urządzeń spełniających zadania komputerowych systemów wbudowanych (KSW).

II miejsce (15 000 zł) – firma NEW.CON10T za internetową platformę SecondStreet.pl. Jej twórcy przenieśli do Internetu największe ulice usługowo-handlowe kilku polskich miast, pozwalając internautom m.in. na przeglądanie oferty znajdujących się tam sklepów oraz dokonywanie w nich zakupów.

 

Nagrodzeni w kategorii Innowacyjny Młody Naukowiec:

I miejsce (13 000 zł) – Aleksandra Anna Zasada (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny) za pracę z dziedziny biologii i medycyny, dotyczącą oceny przydatności wybranych chromosomalnych markerów do identyfikacji Bacillus anthracis.

II miejsce (9 000 zł) – Zbigniew Piotrowski (Wojskowa Akademia Techniczna) za pracę z dziedziny nauk technicznych i telekomunikacji, dotyczącą efektywnej metody kodowania i dekodowania znaku wodnego zawartego w paśmie sygnału audiofonicznego.

III miejsce (5 000 zł) – Michał Bieniek (Instytut Chemii Organicznej – Polska Akademia Nauk) za pracę z dziedziny chemii, dotyczącąpodstawionych katalizatorów Hoveydy-Grubbsa – kontroli aktywności i zastosowania w metatezie olefin.

III miejsce (5 000 zł) – Łukasz Topczewski (Universidade do Minho – nostryfikacja na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej) za pracę z dziedziny inżynierii lądowej, dotyczącą udoskonalenia nieniszczącej metody radarowej i jej zastosowania do kontroli mostów betonowych.

 

Wyróżnieni w kategorii Innowacyjny Młody Naukowiec:

Marcin Balcerzak (Instytut Biologii Doświadczalnej – Polska Akademia Nauk) za pracę z dziedziny chemii, dotyczącą roli aneksyny A6 w pęcherzykach macierzy w trakcie procesu mineralizacji.

Jan Kindracki (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa – Politechnika Warszawska) za pracę z dziedziny mechaniki i techniki, dotyczącąbadań eksperymentalnych i symulacji numerycznych procesu inicjacji wirującej detonacji gazowej.