XIII EDYCJA KONKURSU

Poznaliśmy laureatów i wyróżnionych konkursu Innowator Mazowsza w kategoriach Innowacyjna Firma i Innowacyjny Naukowiec! Spotkanie finałowe odbyło się 3 listopada 2021 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 

Tegoroczną edycję konkursu bez wątpienia można zaliczyć do wyjątkowych! Nie tylko wpłynęła rekordowa liczba wniosków (105), ale także kapituła konkursu zdecydowała przyznać dwóch trzecich miejsc w kategorii Innowacyjny Naukowiec! Nagrody wręczył wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Laureatami w kategorii Innowacyjna Firma są:
I miejsce i 30 000 zł - NANOXO sp. z o. o. - za Zinc Oxide Quantum Dots - quantum dots na tlenku cynku - jedyne na świecie nanomateriały, które są biozgodne i trwałe cząsteczkowo 

Wiesław Raboszuk oraz Łukasz Sadowski z NANOXO z czekiem na 30 000 zł za I miejsce w kategorii Innowacyjna Firma.Fot. Rafał Chwalczuk

II miejsce i 20 000 zł – RESQL sp. z o.o. - za System RESQL - rozwiązanie służące do zgłaszania przypadków przemocy rówieśniczej w szkołach 

W centralnej części zdjęcia: Wiesław Raboszuk - Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego oraz Piotr Ciszek - przedstawiciel firmy RESQL, trzymający czek na 20 000 zł za zajęcie II miejsca w kategorii Innowacyjna Firma w XIII edycji konkursu Innowator Mazowsza. Fot. Rafał Chwalczuk

III miejsce i 15 000 zł  – ExploRNA Therapeutics sp. z o. o. - za nowe analogi czapeczki (kapu) do modyfikacji terapeutycznego mRNA - technologię wykorzystującą mRNA jako terapeutyk

W centralnej części zdjęcia: Wiesław Raboszuk - Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego oraz Jacek Jemielity - przedstawiciel firmy ExploRNA Therapeutics, trzymający czek na 15 000 zł za zajęcie III miejsca w kategorii Innowacyjna Firma w XIII edycji konkursu Innowator Mazowsza. Fot. Rafał Chwalczuk

Wyróżnienia zostały przyznane firmom:  

4Nature System Wertykalni sp. z o.o. - za Linię Mebli 4Nature Smart Green - innowatorską technologię modułów do budowania ogrodów wertykalnych    

W centralnej części zdjęcia: Wiesław Raboszuk - Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego oraz Beata Dziedzic - przedstawicielka firmy 4Nature System Wertykalni sp. z o.o., trzymająca dyplom za zdobycie wyróznienia w kategorii Innowacyjna Firma w XIII edycji konkursu Innowator Mazowsza. Fot. Rafał Chwalczuk

SensDx S.A. - za FluSensor SensDx - rozwiązanie służące do wykrywania wirusa grypy we wczesnej fazie rozwoju

 

W kategorii „Innowacyjny Naukowiec” kapituła nagrodziła:

I miejsce i 20 000 zł – dr Jan Szczepanek - za pracę pt. Wytwarzanie i dynamika ultrakrótkich impulsów w laserach światłowodowych z normalną dyspersją

W centralnej części zdjęcia: Wiesław Raboszuk - Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego oraz dr Jan Szczepanek, trzymający dyplom i czek na 20 000 zł za zdobycie I miejsca w kategorii Innowacyjny Naukowiec w XIII edycji konkursu Innowator Mazowsza. Fot. Rafał Chwalczuk

II miejsce i 15 000 zł – dr Marcin Koniak - za pracę pt. Metoda wspomagania projektowania litowo–jonowego akumulatora trakcyjnego, uwzględniająca cykle pracy wybranych środków transportu

W centralnej części zdjęcia: Wiesław Raboszuk - Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego oraz dr Marcin Koniak, trzymający dyplom i czek na 15 000 zł za zdobycie II miejsca w kategorii Innowacyjny Naukowiec w XIII edycji konkursu Innowator Mazowsza. Fot. Rafał Chwalczuk

III miejsce i 13 000 zł – dr Witold Postek - za pracę pt. Zastosowania mikroprzepływów w biologii i medycynie

W centralnej części zdjęcia: Wiesław Raboszuk - Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego oraz dr Witold Postek, trzymający dyplom, statuetkę i czek na 13 000 zł za zdobycie III miejsca w kategorii Innowacyjny Naukowiec w XIII edycji konkursu Innowator Mazowsza. Fot. Rafał Chwalczuk

III miejsce i 13 000 zł – dr Sylwia Dąbrowska - za pracę pt. Analiza właściwości immunomodulacyjnych ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych szpiku kostnego i pochodzących z nich zewnątrzkomórkowych pęcherzyków przeszczepianych w modelu cytotoksycznego uszkodzenia mózgu u szczura

W centralnej części zdjęcia: Wiesław Raboszuk - Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego oraz dr Sylwia Dąbrowska, trzymający dyplom, statuetkę i czek na 13 000 zł za zdobycie III miejsca w kategorii Innowacyjny Naukowiec w XIII edycji konkursu Innowator Mazowsza. Fot. Rafał Chwalczuk

Wyróżnione zostały:

dr Aleksandra Rękorajska - za pracę pt. Projektowanie, synteza i charakterystyka magnetycznych nanocząstek tlenków żelaza i tlenków żelaza domieszkowanych kationami lantanowców oraz ich wykorzystanie w konstrukcji liposomalnych nośników leków

W centralnej części zdjęcia: Wiesław Raboszuk - Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego oraz dr Aleksandra Rękorajska, trzymający dyplom za zdobycie wyróznienia w kategorii Innowacyjny Naukowiec w XIII edycji konkursu Innowator Mazowsza. Fot. Rafał Chwalczuk
 
dr Anna Gorgolewska - za pracę pt. Rola wyobrażeń w rozwijaniu umiejętności samokontroli u dzieci w wieku przedszkolnym z różnych środowisk socjoekonomicznych

W centralnej części zdjęcia: Wiesław Raboszuk - Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego oraz dr Anna Gorgolewska, trzymający dyplom za zdobycie wyróznienia w kategorii Innowacyjny Naukowiec w XIII edycji konkursu Innowator Mazowsza. Fot. Rafał Chwalczuk

Dodatkowo uczestnicy otrzymali nagrody od partnerów konkursu, m.in.: voucher na udział w studiach podyplomowych, konsultacje merytoryczne dla firm z zakresu finansowania, marketingu, aspektów podatkowych, analiz strategicznych, dostęp do przestrzeni coworkingowych czy biurka w inkubatorze, możliwość prezentacji rozwiązań w ramach konferencji naukowej, udział w programie preinkubacji, usługi doradcze związane z rozwojem biznesu i pozyskiwaniem finansowania venture capital oraz 6-miesięczny indywidualny mentoring biznesowy.

logotypy partnerów konkursu: Miasto Stołeczne Warszawa, Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Warszawski - Wydział Zarządzania , Youth Business Poland, Collegium Civitas, Uniwersytet SWPS, AgriTech Hub oraz Koleje Mazowieckie.