IX EDYCJA KONKURSU

Nowoczesne metody leczenia nowotworów, badania nad technologiami opartymi na OZE czy też monitoring upraw rolnych dzięki specjalnej aplikacji internetowej to tylko wybrane projekty, które zwróciły uwagę Kapituły tegorocznej edycji Konkursu Innowator Mazowsza. 21 listopada br. już po raz dziewiąty nagrodzono laureatów w kategoriach – Młoda Innowacyjna Firma i Innowacyjny Młody Naukowiec. Nagrody wręczył wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Od pierwszej edycji konkurs Innowator Mazowsza cieszy się niesłabnącą popularnością. W tym roku wpłynęło 30 zgłoszeń, z czego 11 w kategorii Młoda Innowacyjna Firma i 19 w kategorii – Innowacyjny Młody Naukowiec. Spośród nich wybrano w sumie sześciu laureatów i przyznano pięć wyróżnień.

Grupowe zdjęcie wszystkich laureatów IX edycji konkursu Innowtor Mazowsza.W gronie tegorocznych laureatów znalazło się siedmiu naukowców i cztery firmy (fot. Sebastian Rudnicki)

Inicjując ten konkurs, chcieliśmy podkreślić, jak ważną rolę w rozwoju regionu odgrywają innowacje. Zależało nam, by docenić osoby, które na co dzień się nimi zajmują. Bardzo się cieszymy, że na Mazowszu jest tak wielu młodych naukowców, którzy poświęcają swój czas i energię na prowadzenie różnego rodzaju badań. Z efektów ich pracy możemy później korzystać w medycynie czy rozwoju przedsiębiorczości – wyjaśniał wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

 

Kategoria Innowacyjny Młody Naukowiec

I miejsce i nagrodę w wysokości 15 tys. zł otrzymała dr Iga Wasiak za pracę „Nanocząstki polisacharydowe jako nośniki leków – otrzymywanie, separacja, właściwości fizykochemiczne i biologiczne”.

Wręczenie nagrody przez Wicemarszałka Wiesława Raboszuka za I miejsce w kategorii Innowacyjny Młody Naukowiec dr Idze Wasiak.Pierwsze miejsce w kategorii Innowacyjny Młody Naukowiec przyznano dr Idze Wasiak (fot. Sebastian Rudnicki)

II miejsce i 12,5 tys. zł przyznano dr Magdalenie Mazurek-Budzyńskiej za pracę „Poli(estro-węglany) i poliuretany otrzymywane z surowców odnawialnych – pochodnych kwasu węglowego”.

Wręczenie nagrody przez Wicemarszałka Wiesława Raboszuka za II miejsce w kategorii Innowacyjny Młody Naukowiec dr Magdalenie Budzyńskiej Mazurek.Drugie miejsce w kategorii Innowacyjny Młody Naukowiec przyznano dr Magdalenie Budzyńskiej Mazurek (fot. Sebastian Rudnicki)

Z kolei laureatem III miejsca i nagrody w wysokości 10 tys. zł został dr Rafał Adam Pietruszka za pracę „Otrzymywanie i charakteryzacja ogniw fotowoltaicznych zawierających cienkie warstwy oraz nanosłupki tlenku cynku”.

Wręczenie nagrody za III miejsce w kategorii Innowacyjny Młody Naukowiec dr Rafałowi Adamowi Pietruszce.Trzecie miejsce w kategorii Innowacyjny Młody Naukowiec przyznano dr Rafałowi Adamowi Pietruszce (fot. Sebastian Rudnicki)

Poza tym wyróżniono cztery osoby: Małgorzatę Bobrowicz („Wpływ inhibitorów deacetylaz histonów na regulację cząsteczki CD20 w komórkach nowotworowych”), dr. Pawła Dębskiego („The optimisation of quantitation assays. Optymalizacja ilościowych oznaczeń diagnostycznych”), dr. Roberta Markiewicza („Znakowanie wodne sygnałów fonicznych w dziedzinie częstotliwości”) oraz dr Małgorzatę Moczkowską („Zmiany kruchości mięsa wołowego w zależności od stopnia degradacji białek”).

 

Kategoria Młoda Innowacyjna Firma

Kapituła przyznała I nagrodę i 25 tys. zł spółce SatAgro za aplikację internetową SatAgro umożliwiającą wykorzystanie zdjęć satelitarnych w monitoringu upraw rolnych i rolnictwie precyzyjnym.

Wręczenie nagrody za I miejsce w kategorii Młoda Innowacyjna Firma firmie SatAgro.Pierwsze miejsce w kategorii Młoda Innowacyjna Firma przyznano spółce SatAgro (fot. Sebastian Rudnicki) 

II nagrodę (15 tys. zł) otrzymała spółka PelviFly za zdalną usługę rehabilitacji mięśni dna miednicy.

Wręczenie nagrody za II miejsce w kategorii Młoda Innowacyjna Firma spółce PelviFly.Drugie miejsce w kategorii Młoda Innowacyjna Firma przyznano firmie PelviFly (fot. Sebastian Rudnicki)

Natomiast III nagrodę (10 tys. zł) otrzymała firma VERS Produkcja Sp. z o.o. za system rekuperacyjny dla autobusów miejskich oparty na technologii superkondensatorów.

Wręczenie nagrody za III miejsce w kategorii Młoda Innowacyjna Firma firmie VERS Produkcja Sp. z o.o.Trzecie miejsce w kategorii Młoda Innowacyjna Firma przyznano firmie VERS Produkcja Sp. z o.o. (fot. Sebastian Rudnicki)

Zdobywcą wyróżnienia w tej kategorii jest firma uAvionics Technologies Sp. z o.o. za bezzałogowy system latający do inspekcji przemysłowychh i usługę - przemysłowe obloty bezzałogowe.