XII EDYCJA KONKURSU

Sześciu laureatów i siedem wyróżnień to wyniki tegorocznej XII już edycji konkursu „Innowator Mazowsza”. Niewątpliwie tematyka większości zwycięskich prac w dużym stopniu odzwierciedla potrzebę, jaką jest zabezpieczenie odpowiedniej opieki nad osobami chorymi na COVID-19 oraz zapobieganie dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa.

 

Tegoroczna edycja była dużym wyzwaniem, po raz pierwszy jej przygotowanie i przeprowadzenie - od procesu aplikacji, przez ocenę, obrady Panelu Ekspertów, posiedzenie Kapituły, aż po spotkanie finałowe - przeniosło się do sieci.

30 listopada 2020 r. odbyło się spotkanie finałowe, podczas którego zostały ogłoszone wyniki konkursu, a laureaci zaprezentowali swoje innowacyjne rozwiązania.

W kategorii Innowacyjny Naukowiec (dla naukowców, którzy obronili pracę doktorską lub ukończyli przewód doktorski po 1 stycznia 2016 r. w jednostkach naukowych na terenie województwa mazowieckiego) wyłonionych zostało trzech laureatów oraz przyznane zostały cztery wyróżnienia:

I miejsce (20 tys. zł) – dr Artur Wiktor – za pracę pt. Badanie wpływu pulsacyjnego pola elektrycznego (PEF) na przebieg suszenia i zamrażania tkanki roślinnej oraz jej wybrane właściwości;

II miejsce (15 tys. zł) – dr Małgorzata Wolska-Pietkiewicz – za pracę pt. Alkilocynkowe pochodne związków fosforoorganicznych: synteza, budowa i transformacje do nanokrystalicznego ZnO;

III miejsce (10 tys. zł) – dr Jarosław Biliński – za pracę pt. Kolonizacja jelit przez bakterie antybiotykooporne u chorych na nowotwory układu krwiotwórczego: znaczenie kliniczne i strategia postępowania;

wyróżnienie – dr Grzegorz Szczepaniak – za pracę pt. Izocyjanki jako zmiatacze metali;

wyróżnienie – dr Rami Faraja – za pracę pt. Opracowanie układów samoadaptacyjnych do łagodzenia odpowiedzi wywołanej wymuszeniem dynamicznym;

wyróżnienie – dr Małgorzata Głuszek – za pracę pt. Badania procesów fizykochemicznych zachodzących w płynach zagęszczanych ścinaniem stosowanych w materiałach do absorpcji energii;

wyróżnienie  – dr Bartosz Hamankiewicz – za pracę pt. Właściwości elektrochemiczne modyfikowanego tlenku litowo-manganowego o strukturze spinelu jako nowego materiału katodowego w ogniwach litowo-jonowych.

 

W kategorii Innowacyjna Firma (dla firm sektora MŚP, założonych i prowadzonych na terenie województwa mazowieckiego nie wcześniej niż od 1 stycznia 2014 r.) wyłonionych zostało trzech laureatów i przyznane zostały trzy wyróżnienia:

I miejsce (30 tys. zł) – HealthUp Sp. z o. o. – za projekt pn. Zdalny system domowego monitorowania pacjentów z astmą, POChP oraz pacjentów wysokiego ryzyka zakażonych Covid-19;

II miejsce (20 tys. zł) – Polbionica Sp. z o. o – za projekt pn. Bioniczna trzustka - biodrukowanie rusztowań 3D z wykorzystaniem żywych wysp trzustkowych lub komórek produkujących insulinę;

III miejsce (15 tys. zł) – Michał Ordak Ekspertstat – za projekt pn. Poprawa jakości życia poprzez międzynarodowe wdrażanie usług związanych z ekspercką wiedzą biostatystyczną;

wyróżnienie – Lumichem Sp. z o. o. – za projekt pn. Zabezpieczanie powierzchni publicznych fotoaktywną powłoką przeciwdrobnoustrojową Titansolid;

wyróżnienie – WaSH Innovation Sp. z o. o. – za projekt pn. CampTap – najbardziej mobilna umywalka z kranem na świecie;

wyróżnienie – QuickerSim Sp. z o. o. – za projekt pn. HVAC Digital twin – oprogramowanie do projektowania i symulacji układów klimatyzacji i ogrzewania autobusów elektrycznych.

 

Konkurs od lat prowadzony jest przy współudziale Partnerów, którzy służą wsparciem, zarówno w kwestii rozpowszechniania informacji o konkursie, ale są także fundatorami nagród.

Uniwersytet Warszawski voucherem na bezpłatny udział w studiach podyplomowych oferowanych przez wydział zarządzania UW nagrodził firmę Healthup sp. z o.o.

Politechnika Warszawska przekazała kurs przygotowujący do rozpoczęcia działalności gospodarczej pn. „Od pomysłu do projektu biznesowego” dr Dawidowi Kuchcie.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie nagrodą w postaci konsultacji z pracownikami SGH specjalizującymi się w rozwijaniu innowacji, konsultacji merytorycznych dla firm z zakresu finansowania, marketingu, aspektów podatkowych, analiz strategicznych, dostępu do strefy coworkingowej SGH, możliwości prezentacji rozwiązań przed gronem inwestorów związanych z SGH, wyróżniła dr Artura Wiktora oraz firmę PLACEME.PL.

Agri Tech Hub Asi sp. z o.o. – pakiet „Biznes i PR”, czyli indywidualne spotkania w formie warsztatowej z ekspertami funduszy w obszarze mentoringu i oceny potencjału biznesowego projektu, szans na jego komercjalizację oraz promocji firmy i budowania jej profesjonalnego wizerunku, w wymiarze 5 h – przekazał firmie Foodsie Sp. z o. o. Sp. kom.

Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet nagrodziła imiennym otwartym, rocznym biletem na spotkania Sieci Przedsiębiorczych Kobiet o wartości 10 tys. zł firmę DESIGN PROVISION S.C.

 

Serdecznie gratujemy wszystkim laureatom!