XIV EDYCJA KONKURSU

17 listopada odbył się finał konkursu „Innowator Mazowsza”, podczas którego Samorząd Województwa Mazowieckiego nagrodził najlepsze rozwiązania innowacyjne.

Motto wydarzenia brzmiało „Łączymy biznes i naukę”, gdyż jest to niewątpliwie esencją danego konkursu, który jest podzielony na dwie kategorie – innowacyjna firma i innowacyjny naukowiec.

Najbardziej stresujące chwile nastały, kiedy nadszedł czas na rozdanie nagród głównych. Nagrody zostały wręczone przez Wicemarszałka Wiesława Raboszuka

Mężczyzna - Wicemarszalek Wiesław Raboszuk przemawia, stojąc za mównicą. w tle prezentacja.Fot. Rafał Chwalczuk

Laureaci nagrody w kategorii Innowacyjna Firma

1. miejsce i 30 000 zł otrzymała firma BD Polska sp. z o.o. za inteligentną platformę edukacyjną Wirtualna Klinika, wspierającą nauczanie stawiania diagnozy, procesu diagnozowania oraz planowania leczenia.

3 osoby na scenie, trzymające czek.

Fot. Rafał Chwalczuk

2. miejsce i 20 000 zł otrzymała firma AMAZEMET sp. z o.o. za aplikację safeEtch, służącą automatyzacji procesu post-procesingu druku 3D z metalu.

Kobieta, przemawia na scenie, stojąc za mównicą, w tle prezentacja.Fot. Rafał Chwalczuk

3. miejsce i 15 000 zł otrzymała firma Autonomy Now sp. z o. o. za za system ADAS, zapewniający znaczącą poprawę bezpieczeństwa na pokładzie autobusu.

Mężczyzna, stojący na scenie, za mównicą. Przemawia. w tle prezentacja.Fot. Rafał Chwalczuk

Kapituła Konkursu przyznała również wyróznienia.

Firmę Sygnis S.A. za F-NIS 23151 za autorską drukarkę 3D, umożliwiającą niskobudżetowy druk 3D z materiałów płynnych i półpłynnych do zastosowań przemysłowych oraz naukowych.

Firmę Amargo sp. z o.o. sp. kom. za bezpieczny zbiornik chemoodporny w technologii beznaprężeniowej AmargTANK SafeSeamLess, służący do przechowywania wody lub mediów żrących, trujących i niebezpiecznych, dający możliwość redukcji kosztów, ograniczenia emisji CO2, wydłużający okres żywotności produktu.

Niezwykle zachwycające były również rozwiązania innowacyjne w pracach doktorskich naszych uczestników.

Laureaci nagród finansowych w kategorii Innowacyjny Naukowiec

1. miejsce i 20 000 zł otrzymał dr inż. Kamil Bechta – za pracę naukową pod tytułem: „Modeling of directional radio links and the accuracy of 5G link budget estimation” ( z ang. Modelowanie radiowego łącza kierunkowego a poprawność estymacji bilansu energetycznego w systemach 5G). 

Fot. Rafał Chwalczuk

2. miejsce i 15 000 zł otrzymał dr inż. Tomasz Gordon Wasilewski – za prace naukową pod tytułem: ’’Phase change interface movement during thermal mining of icy regoliths in planetary environments” ( z ang. Ruch interfejsu zmiany stanu podczas termicznego wydobycia lodu z regolitów w warunkach planetarnych). 

Mężczyzna stoi na scenie za mównica, przemawia. W tle prezentacja.Fot. Rafał Chwalczuk

3. miejsce i 13 000 zł otrzymał dr inż. Michał Leśko – za pracę naukową pod tytułem: „A method for operational optimization in a district heating system with simultaneous use  of different solutions for thermal energy storage” (z ang. Metoda optymalizacji pracy systemu ciepłowniczego z jednoczesnym wykorzystaniem róznych metod akumulacji ciepła).

Trzy osoby stoją na scenie, uśmiechają się. Trzymają czek i statuetkę.

Fot. Rafał Chwalczuk

Kapituła Konkursu wyrózniła również 3 naukowców.

Dr Anna Laudańska-Maj – za pracę naukowa pt. Wpływ wybranych surowców kosmetycznych na strukturę wewnętrzną i stabilność pomadek sztyftowych.

Dr inz. arch. Mateusz Płoszaj-Mazurek – za prace naukową pt. Cyfrowe metody wspomagania projektowania architektonicznego a analiza śladu węglowego budynków.

Dr inż. Agnieszka Wencel – za pracę naukową pt. Analiza wpływu różnych podłoży hodowlanych na ludzkie komórki wątrobowe dla potrzeb biosztucznej wątroby

Grupa osób na scenie - laureaci konkursu, organizator, partnerzy, kapituła.Fot. Rafał Chwalczuk

Uczestnicy konkursu otrzymali także cenne nagrody od Partnerów, dające szerokie możliwości (np. udział w konferencjach branżowych, mentoring, wywiady w programach biznesowych itp.)

Zapraszamy do wzięcia udziału w XV, jubileuszowej edycji konkursu!

Logotypy partnerów: Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, SGH Warsaw School of Economics, Uniwersytet SWPS, Miasto Stołeczne Warszawa, Koleje Mazowieckie - KM, Youth Business Poland, Startup Academy, Siemens, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Iksync