VII EDYCJA KONKURSU

Tegoroczną edycję konkursu Innowator Mazowsza zdominowały nowości w medycynie, m.in.: antynowotworowe testy genetyczne, program do terapii dzieci z autyzmem, opaski do pomiaru ważnych parametrów życiowych. Nie zabrakło również innowacyjnych rozwiązań z branży IT. Przyznano też nagrody za prace doktorskie.

Innowator Mazowsza to konkurs organizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego od 2008 r. Tegoroczna, siódma edycja pokazała, że w naszym regionie zainteresowanie ulepszaniem swoich produktów lub usług nie słabnie. Nagrody wręczył laureatom marszałek Adam Struzik.

Zainteresowanie

Konkurs, podzielono na dwie kategorie – „Innowacyjny Młody Naukowiec” i „Młoda Innowacyjna Firma”. W tym roku wpłynęło 45 zgłoszeń – z czego 11 wśród firm i 34 wśród naukowców. Spośród nich wybrano w sumie 6 laureatów. Wyróżniono również czterech naukowców i jedną firmę.

– Prace młodych naukowców zawsze były na bardzo wysokim poziomie. Tegoroczne również pokazują, że doktoranci z Mazowsza prowadzą niezwykle ważne badania – podsumowuje marszałek Adam Struzik. – Ta edycja jest wyjątkowa, ponieważ większość z nagrodzonych firm wprowadzała innowacje, które mogą ratować, lub co najmniej ułatwiać, życie ludzi. To m.in. testy, które pozwolą wykryć choroby nowotworowe przekazywane genetycznie. Za świetne dokonanie uważam również cały system informatyczny do terapii dzieci z autyzmem – zwłaszcza, że można ją przeprowadzać zdalnie.

 

Laureaci VII edycji

W kategorii INNOWACYJNY MŁODY NAUKOWIEC przyznano dwa I miejsca (za każde nagroda w wys. 13,75 tys. zł brutto):

I miejsce ex aequo  dr Stanisław Stopiński za pracę „Opracowanie architektury fotonicznych układów scalonych na bazie fosforku indu (InP) dla szybkich systemów odczytu danych”.

I miejsce ex aequo dr Emil Tymicki za pracę „Wzrost politypu 4H na podłożu o strukturze 6H w procesie monokrystalizacji SiC metodą transportu fizycznego z fazy gazowej”.

III miejsce (10 tys. zł brutto) przyznano dr Agnieszce Markowskiej-Radomskiej za pracę „Mechanizmy dyfuzji i fragmentacji w procesie uwalniania składnika z emulsji wielokrotnych”.

Poza tym wyróżniono 4 osoby – dr Justynę Ostrowską, dr Izabelę Steinborn-Rogulską, dr. Łukasza Wierzbickiego i dr. Daniela Janczaka.

W kategorii MŁODA INNOWACYJNA FIRMA kapituła przyznała:

I miejsce (25 tys. zł brutto) spółce Warsaw Genomics za antynowotworowe testy genetyczne.

II miejsce (15 tys. zł brutto) otrzymała firma AUTILIUS Kinga Wojaczek za program do terapii dzieci z autyzmem.

III miejsce (10 tys. zł) otrzymała firma Oktawave Sp. z o.o. za narzędzie IT – chmurę obliczeniową.

W tej kategorii przyznano również wyróżnienie firmie SiDLY Sp. z o.o. za opaski medyczne do pomiaru ważnych parametrów życiowych.

„Innowator Mazowsza” to prestiżowy konkurs zorganizowany z inicjatywy Samorządu Województwa Mazowieckiego. Odbywa się w dwóch kategoriach: „Młoda innowacyjna Firma” oraz „Innowacyjny Młody Naukowiec” i promuje nowoczesne praktyki młodych naukowców oraz przedsiębiorstw z województwa mazowieckiego. Głównym celem konkursu jest wyłonienie młodych talentów w dziedzinie nauki oraz przedsiębiorczości oraz promowanie proinnowacyjnych postaw w regionie. W konkursie doceniane są nowe, innowacyjne rozwiązania, stosowane w przedsiębiorstwa, które wpływają na polepszenie organizacji pracy, przy jednoczesnej dbałości o kapitał ludzki oraz środowisko. Doceniani są także młodzi naukowcy, których prace doktorskie są istotne dla rozwoju nauki w Polsce i na świecie. Laureaci konkursu to młode, kreatywne osoby, które konsekwentnie dążą do celu i osiągają sukcesy dzięki stosowaniu innowacji.