4. Spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy

18 czerwca 2021 r. odbyło się kolejne spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy projektu SMARTY - Smart SMEs for Industry 4.0, w ramach programu Interreg Europa. Uczestników powitała pani Aleksandra Szwed, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

W pierwszej prezentacji pan Michał Tratkowski, ekspert Komisji Europejskiej z Dyrekcji Generalnej ds. Energii omówił założenia Europejskiego Zielonego Ładu, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia czystej energii. Następnie pani dr hab. inż. Danuta Ciechańska i pani Jolanta Okońska-Kubica ze Stowarzyszenia Klaster Biogospodarki omówiły szanse i wyzwania dla przedsiębiorstw związane z gospodarką o obiegu zamkniętym. W kolejnej części spotkania pan dr Andrzej Stępnikowski z Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Technologii Eksploatacji omówił wyzwania związane z tworzywami sztucznymi i chemikaliami, wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu. W ostatniej prezentacji pan Robert Chabiera z Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM przybliżył założenia Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla MAzowsza 2021-2027.

Spotkanie podsumowała pani dr Joanna Łabędzka z Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Technologii Eksploatacji.

Zrzut ekranu - spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy