4 INFOSEMINARIA JUŻ ZA NAMI!
MSODI Zegar 24.02.2011    16:24

Miło jest nam poinformować, że 16 lutego w Siedlcach,  18 lutego w Płocku, 21 lutego w Ostrołęce i 23 lutego w Ciechanowie odbyły się infoseminaria regionalne dotyczące wsparcia przez Samorząd Województwa Mazowieckiego rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw oraz realizacji polityki proinnowacyjnej, uwzględniającej indywidualne potrzeby sektora przedsiębiorstw i wszystkich zainteresowanych wspieraniem innowacyjności na Mazowszu. Cykl infoseminariów inaugurujący działalność Mazowieckiej Sieci Innowacji (MSODI) kończymy 25 lutego spotkaniem w Radomiu.

Otrzymaliśmy 27 wniosków!
Innowator Mazowsza Zegar 23.02.2011    16:22

W ramach konkursu otrzymaliśmy 21 wniosków z kategorii „INNOWACYJNY MŁODY NAUKOWIEC” oraz 6 w kategorii „MŁODA INNOWACYJNA FIRMA”. Jeszcze raz dziękujemy za zgłoszenia.

NABÓR WNIOSKÓW ZAKOŃCZONY.
Innowator Mazowsza Zegar 17.02.2011    16:16

Nabór wniosków do konkursu Innowator Mazowsza 3 został zakończony. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy złożyli wnioski. Więcej szczegółowych informacji wkrótce.

Konkurs Innowator Mazowsza 3
Innowator Mazowsza Zegar 07.02.2011    15:59

„Innowator Mazowsza”, to konkurs organizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Jest on jednym z elementów wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 2007 – 2015. Konkurs „Innowator Mazowsza” objęty jest patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Szukasz odpowiednich rozwiązań dla Twojego biznesu ?
Innowator Mazowsza Zegar 04.02.2011    15:57

Jeśli tak…, to w lutym 2011 roku Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego rozpoczyna cykl pierwszych infoseminariów, inaugurujących funkcjonowanie Mazowieckiej Sieci Innowacji.

Wystartowała III edycja konkursu „Innowator Mazowsza”
MSODI Zegar 26.01.2011    15:41

„Innowator Mazowsza”, to konkurs organizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Jest on jednym z elementów wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 2007 – 2015. Konkurs „Innowator Mazowsza” objęty jest patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Bezpłatne warsztaty edukacyjne dla przedsiębiorców!
Czujnik Innowacji Zegar 25.01.2011    15:38

Zapraszamy na pierwsze w tym roku bezpłatne warsztaty edukacyjne dla przedsiębiorców, które odbędą się w Warszawie 1 lutego 2011r.
Warsztaty organizowane są przez Fundację JWP Masz Pomysł? Masz Patent. Masz Zysk!, która została powołana przez Kancelarię JWP Rzecznicy Patentowi, a której celem jest upowszechnienie wiedzy na temat ochrony własności intelektualnej i przemysłowej..

Wizyty studyjne – listopad 2010 r.
RIS Mazovia Zegar 12.11.2010    15:36

W dniach 7 – 9 listopad 2010 r. przedstawiciele Wydziału Innowacyjności Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wzięli udział w XVI Konferencji zarządzania Projektami w Rzeszowie. Uczestnictwo w konferencji umożliwiło pracownikom Urzędu, odpowiedzialnym za proces wdrażania RSI na Mazowszu, wymianę doświadczeń i wiedzy praktycznej z przedstawicielami najważniejszych w Polsce firm i instytucji podczas 6 paneli dyskusyjnych:

Inauguracyjne posiedzenie Mazowieckiej Rady Innowacyjności

Działalność Mazowieckiej Rady Innowacyjności stanowi element realizacji projektu systemowego pn. „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”. Przewodniczącym Mazowieckiej Rady Innowacyjności jest Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik.

CHEMCLUST – Poprawa zdolności innowacyjnych w europejskich klastrach chemicznych
Klastry na Mazowszu Zegar 13.10.2010    14:07

Według definicji Portera klaster to geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspe­cjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sekto­rach i związanych z nimi instytucji (na przykład uniwersytetów, jednostek normalizacyjnych i sto­warzyszeń branżowych) w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale również współpracujących. Klastry osiągające masę krytyczną (niezbędna liczba firm i innych instytucji tworząca efekt aglomeracji) i odnoszące niezwykłe sukcesy konkuren­cyjne w określonych dziedzinach działalności, są uderzającą cechą niemal każdej gospodarki naro­dowej, regionalnej, stanowej, a nawet wielkomiejskiej, głównie w krajach gospodarczo rozwiniętych.
Przemysł chemiczny jest jedną z najważniejszych gałęzi przemysłu przetwórczego w Unii Europejskiej. Wzmożona konkurencja ze strony państw Azjatyckich powoduje potrzebę rozpoczęcia procesu restrukturyzacji a także opracowania nowego modelu poprawy innowacyjności sektora.