NABÓR WNIOSKÓW ZAKOŃCZONY.

Innowator Mazowsza Zegar 17.02.2011    16:16

Nabór wniosków do konkursu Innowator Mazowsza 3 został zakończony. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy złożyli wnioski. Więcej szczegółowych informacji wkrótce.

Nabór wniosków do konkursu Innowator Mazowsza 3 został zakończony. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy złożyli wnioski. Więcej szczegółowych informacji wkrótce.