Otrzymaliśmy 27 wniosków!

Innowator Mazowsza Zegar 23.02.2011    16:22

W ramach konkursu otrzymaliśmy 21 wniosków z kategorii „INNOWACYJNY MŁODY NAUKOWIEC” oraz 6 w kategorii „MŁODA INNOWACYJNA FIRMA”. Jeszcze raz dziękujemy za zgłoszenia.

W ramach konkursu otrzymaliśmy 21 wniosków z kategorii „INNOWACYJNY MŁODY NAUKOWIEC” oraz 6 w kategorii „MŁODA INNOWACYJNA FIRMA”. Jeszcze raz dziękujemy za zgłoszenia.