Bezpłatne warsztaty edukacyjne dla przedsiębiorców!

Czujnik Innowacji Zegar 25.01.2011    15:38

Zapraszamy na pierwsze w tym roku bezpłatne warsztaty edukacyjne dla przedsiębiorców, które odbędą się w Warszawie 1 lutego 2011r.
Warsztaty organizowane są przez Fundację JWP Masz Pomysł? Masz Patent. Masz Zysk!, która została powołana przez Kancelarię JWP Rzecznicy Patentowi, a której celem jest upowszechnienie wiedzy na temat ochrony własności intelektualnej i przemysłowej..

Bezpłatne warsztaty edukacyjne dla przedsiębiorców!

Zapraszamy na pierwsze w tym roku bezpłatne warsztaty edukacyjne dla przedsiębiorców, które odbędą się w Warszawie 1 lutego 2011r.
Warsztaty organizowane są przez Fundację JWP Masz Pomysł? Masz Patent. Masz Zysk!, która została powołana przez Kancelarię JWP Rzecznicy Patentowi, a której celem jest upowszechnienie wiedzy na temat ochrony własności intelektualnej i przemysłowej..

Warsztaty te są kontynuacją ubiegłorocznych spotkań, które cieszyły się dużym Państwa zainteresowaniem. W roku 2011 będą się one odbywać zarówno w Warszawie, jak i we Wrocławiu, gdzie kancelaria JWP ma również swoje biuro.

 

Temat: „Zarządzanie patentami w przedsiębiorstwie, jako efektywna ochrona innowacyjnych rozwiązań”

 

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 47/49, sala konferencyjna , II piętro

 

Godzina: 11.00-15.00

 

Dla kogo: mali i średni przedsiębiorcy

 

Prelegenci:

Dr Aleksandra Twardowska– Krajowy i Europejski rzecznik patentowy, biotechnolog (kancelaria JWP)

Małgorzata Trejgis– Aplikant rzecznikowski, mechatronik

(kancelaria JWP)

 

Program warsztatów:

  • Program edukacyjny dla przedsiębiorców Fundacji JWP Masz Pomysł? Masz Patent. Masz Zysk!
  • Ochrona innowacyjnych rozwiązań w firmie
  • Patent, jako składnik majątku przedsiębiorstwa
  • Wynalazek a wzór użytkowy- podobieństwa i różnice. Przykłady, ćwiczenia
  • Procedura Patentowa w pigułce. Zakres terytorialny ochrony wynalazku

– tryb procedury zgłoszeniowej (krajowy, PCT, EuroPCT, EPC)

– czas i koszt postępowania zgłoszeniowego

  • Przykłady dobrych i złych praktyk przy składaniu wniosku o uzyskanie patentu.
  • Korzyści (zyski) płynące z posiadania patentu. Przykłady, ćwiczenia
  • Dotacje UE dla przedsiębiorców na ochronę innowacyjnych rozwiązań
  • Podsumowanie, pytania, dyskusja

Obecność na warsztatach możliwa wyłącznie po uprzednim zarejestrowaniu się na stronie  www.jwp-fundacja.pl

Kontakt przez sekretariat Kancelarii JWP: Tel. 22 436 05 07, fax: 22 436 05 02