4 INFOSEMINARIA JUŻ ZA NAMI!

MSODI Zegar 24.02.2011    16:24

Miło jest nam poinformować, że 16 lutego w Siedlcach,  18 lutego w Płocku, 21 lutego w Ostrołęce i 23 lutego w Ciechanowie odbyły się infoseminaria regionalne dotyczące wsparcia przez Samorząd Województwa Mazowieckiego rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw oraz realizacji polityki proinnowacyjnej, uwzględniającej indywidualne potrzeby sektora przedsiębiorstw i wszystkich zainteresowanych wspieraniem innowacyjności na Mazowszu. Cykl infoseminariów inaugurujący działalność Mazowieckiej Sieci Innowacji (MSODI) kończymy 25 lutego spotkaniem w Radomiu.

4 INFOSEMINARIA JUŻ ZA NAMI!

 

Miło jest nam poinformować, że 16 lutego w Siedlcach,  18 lutego w Płocku, 21 lutego w Ostrołęce i 23 lutego w Ciechanowie odbyły się infoseminaria regionalne dotyczące wsparcia przez Samorząd Województwa Mazowieckiego rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw oraz realizacji polityki proinnowacyjnej, uwzględniającej indywidualne potrzeby sektora przedsiębiorstw i wszystkich zainteresowanych wspieraniem innowacyjności na Mazowszu. Cykl infoseminariów inaugurujący działalność Mazowieckiej Sieci Innowacji (MSODI) kończymy 25 lutego spotkaniem w Radomiu.

 

Uczestnikami dotychczasowych seminariów byli przedstawiciele administracji publicznej, instytucji naukowych oraz przedsiębiorcy. Podczas spotkań, obok proinnowacyjnych działań Samorządu Województwa oraz założeń dotyczących nowego przedsięwzięcia, uczestnicy mieli również okazję zapoznać się z projektem prowadzonym przez Centrum Transferu Technologii i Rozwoju Przedsiębiorczości – Ekoinnowacje na Mazowszu.

 

Praktyczne zastosowania innowacyjnych rozwiązań zaprezentował uczestnikom przedstawiciel firmy Innovatika Sp. z o. o.  Pan Sergiusz Sawin pokazał wiele przykładów innowacyjnych – wdrożonych – pomysłów . Jednym z takich pomysłów jest projekt „E-Redaktor” w którym wydawca magazynu pyta, poprzez  specjalną aplikację, swoich czytelników o preferencje dotyczące wyglądu jak i zawartości kolejnego wydania miesięcznika.

 

Zapraszamy serdecznie na konferencję podsumowującą, która odbędzie się 10 marca br. w Hotelu Gromada Centrum przy Placu Powstańców Warszawy w Warszawie.

Już dziś zachęcamy do rejestracji.

 

Do zobaczenia.

 

Więcej szczegółowych informacji – http://www.msodi.mazovia.pl/