Wizyty studyjne – listopad 2010 r.

RIS Mazovia Zegar 12.11.2010    15:36

W dniach 7 – 9 listopad 2010 r. przedstawiciele Wydziału Innowacyjności Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wzięli udział w XVI Konferencji zarządzania Projektami w Rzeszowie. Uczestnictwo w konferencji umożliwiło pracownikom Urzędu, odpowiedzialnym za proces wdrażania RSI na Mazowszu, wymianę doświadczeń i wiedzy praktycznej z przedstawicielami najważniejszych w Polsce firm i instytucji podczas 6 paneli dyskusyjnych:

W dniach 7 – 9 listopad 2010 r. przedstawiciele Wydziału Innowacyjności Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wzięli udział w XVI Konferencji zarządzania Projektami w Rzeszowie. Uczestnictwo w konferencji umożliwiło pracownikom Urzędu, odpowiedzialnym za proces wdrażania RSI na Mazowszu, wymianę doświadczeń i wiedzy praktycznej z przedstawicielami najważniejszych w Polsce firm i instytucji podczas 6 paneli dyskusyjnych:

  • Istota innowacji. Jak skutecznie przekształcić innowacje w zyskowny biznes?
  • Praktycy przekazują doświadczenia. Jak budować przewagę bazując na innowacjach?
  • Dolina Lotnicza, przykładem ekosystemu innowacji
  • Wsparcie dla projektów innowacyjnych – gdzie szukać, jak korzystać?
  • Innowacje w dziedzinie Project Management – metody, techniki, narzędzia.
  • Rola Project managera w projektach innowacyjnych

W konferencji z pośród 450 osób wzięły udział także takie osobistości jak: Wicepremier i Minister Gospodarki Waldemar Pawlak, Wiceminister Skarbu Państwa Jan Bury, Wojewoda Podkarpacki Mirosław Karapyta, Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc oraz przedstawiciele ponad 50 firm i instytucji patronujących konferencji.

Więcej informacji na temat wydarzenia znaleźć można tutaj – http://www.innowacje2010.pl/

Kolejny wyjazd studyjny miał miejsce w dniach 9 – 10 listopad 2010 r. pracownicy Wydziału Innowacyjności Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie odpowiedzialni za proces wdrażania RSI na Mazowszu oraz pracownicy Delegatur Urzędu, którzy bezpośrednio pełnią funkcję Koordynatorów Projektu „Opracowanie koncepcji funkcjonowania Mazowieckiej Sieci Ośrodków Doradczo – Informacyjnych w zakresie innowacji” w Delegaturach uczestniczyli w Seminarium poświęconym Regionalnym Strategiom Innowacji. Seminarium odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu. Głównym celem spotkania była wymiana doświadczeń na temat projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.2.2 PO KL. Wśród zaproszonych gości obecni byli przedstawiciele Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, którzy przybliżyli słuchaczom rolę wzornictwa przemysłowego na Dolnym Śląsku. Wyjazd stanowił również okazję do spotkania z przedstawicielami innowacyjnych firm z terenu województwa dolnośląskiego działających w ramach Wrocławskiego Parku Technologicznego oraz Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki. Podczas wizyty w parkach uczestnicy mieli okazję do wymiany doświadczeń i dyskusji oraz nabycia wiedzy w zakresie możliwości finansowania innowacyjnych pomysłów.

Zapraszamy na stronę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, gdzie można znaleźć więcej informacji o realizowanych projektach  http://www.umwd.dolnyslask.pl/

 

Filharmonia Rzeszowska - sala główna

Gala Dinner - Polish Project Excellence Award 2010 miała miejsce w hangarze lotniczym

Sala konferencyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego