Zapraszamy na konferencję

MSODI Zegar 03.03.2011    16:51

W imieniu Samorządu Województwa Mazowieckiego – Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego chcielibyśmy zaprosić na organizowaną w dniu 10 marca 2011 r., w Warszawie, konferencję podsumowującą realizację projektu pn.: Opracowanie koncepcji funkcjonowania Mazowieckiej Sieci Ośrodków Doradczo (zwanej dalej MSODI) – Informacyjnych w zakresie innowacji, będącej inauguracją nowej inicjatywy pn.: MSODI – Mazowiecka Sieć Innowacji. Zaplanowane spotkanie, będzie równocześnie podsumowaniem cyklu infoseminariów, jakie odbyły na przełomie lutego i marca br., w największych miastach regionu Mazowsza.

I. Wprowadzenie

W imieniu Samorządu Województwa Mazowieckiego – Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego chcielibyśmy zaprosić na organizowaną w dniu 10 marca 2011 r., w Warszawie, konferencję podsumowującą realizację projektu pn.: Opracowanie koncepcji funkcjonowania Mazowieckiej Sieci Ośrodków Doradczo (zwanej dalej MSODI) – Informacyjnych w zakresie innowacji, będącej inauguracją nowej inicjatywy pn.: MSODI – Mazowiecka Sieć Innowacji. Zaplanowane spotkanie, będzie równocześnie podsumowaniem cyklu infoseminariów, jakie odbyły na przełomie lutego i marca br., w największych miastach regionu Mazowsza.

II. Formalności: – miejsce, czas trwania, rejestracja

Planowane spotkanie odbędzie się w dniu 10 marca 2011 r., w Hotelu Gromada Centrum, przy Placu Powstańców Warszawy 2 w Warszawie. Przewidywany czas trwania konferencji to około cztery godziny od godziny 10.00 do 14.00, rejestracja od godz. 9.30.

W celu ułatwienia oraz minimalizacji  ewentualnego Państwa czasu poświęconego na kwestie formalne, prosimy o wykorzystanie możliwości rejestracji on – line, poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej http://www.msodi.mazovia.pl/wydarzenia,news,10. Udział w spotkanie jest bezpłatny. Więcej szczegółowych informacji jest dostępnych w serwisie www.msodi.mazovia.pl

Niestety ilośc miejsc jest ograniczona.

III. Dla kogo, po co

Adresatami wydarzenia będą kreatywni przedsiębiorcy, innowatorzy, pracownicy naukowi, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, administracji w więc mieszkańcy Warszawy i Mazowsza, którzy będą mieli okazję wziąć udział w interesujących prelekcjach obejmujących tematykę wyników badań przeprowadzonych w ramach przedmiotowego projektu, urozmaiconych informacjami na temat przyszłych planów rozwojowych nowej inicjatywy władz Samorządu Województwa Mazowieckiego – Mazowieckiej Sieci Innowacji. Ponadto, zaprezentowane zostaną ciekawe praktyki wdrażania innowacji w różnych segmentach gospodarki na przykładach międzynarodowych jak również krajowych, przedstawione przez przedstawicieli sektora biznesu. Szczegółowy program dostępny jest  w załączniku jak również pod adresem strony internetowej www.msodi.mazovia.pl.

Ponadto, w trakcie spotkania chcielibyśmy zaprosić wszystkich uczestników do dyskusji poświęconej innowacyjności Mazowsza, nowym trendom oraz kierunkom dalszych działań, tworząc tym samym bazę potrzeb i informacji dla nowo utworzonej sieci. Chcielibyśmy aby idea naszej inicjatywy jakim jest Mazowiecka Sieć Innowacji, dotarła do jak najszerszego gremium Mazowieckich przedsiębiorców, środowisk naukowych, sektora publicznego a więc do wszystkich dla których innowacyjność jest jednym z kluczowych elementów rozwoju Mazowsza.

 

Mamy nadzieję, że nasze zaproszenie znajdzie się z Państwa zainteresowaniem, potwierdzeniem czego będzie uczestnictwo w planowanej konferencji, która odbędzie sie już w najbliższy czwartek – 10.03.2011 r.