Aktualne działania w projekcie „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”
RIS Mazovia Zegar 09.07.2012    12:39

Podstawowe informacje o projekcie

Projekt „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza” realizowany jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w okresie od 2009 do 2015 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji.

Województwo Mazowieckie zarejestrowane na Platformie S3
RIS Mazovia Zegar 09.07.2012    10:42

Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przygotowuje proces aktualizacji i dostosowania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza na lata 2007-2015 do wymogów nowej perspektywy finansowej 2014 – 2020.

Przetarg nieograniczony
RIS Mazovia Zegar 22.06.2012    12:44

WYKONANIE, OZNACZENIE I DOSTARCZENIE ARTYKUŁÓW INFORMACYJNO – PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY REALIZOWANEGO PROJEKTU „BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU I PODSTAW EWALUACJI WDRAŻANIA REGIONALNEJ STRATEGII INNOWACJI DLA MAZOWSZA”

RUSZA IV EDYCJA KONKURSU „INNOWATOR MAZOWSZA”!
Innowator Mazowsza Zegar 05.06.2012    12:47

Zapraszamy do składania wniosków w dwóch kategoriach konkursowych.

 

Jeśli jesteś przedsiębiorcą reprezentującym sektor Małych i Średnich Przedsiębiorstw, prowadzisz działalność na terenie Województwa Mazowieckiego w okresie nie dłuższym niż 10 lat i stosujesz innowacyjne rozwiązania w  praktyce biznesowej, oferujesz innowacyjne produkty lub usługi nie dłużej niż 5 lat możesz startować w konkursie w kategorii „Młoda Innowacyjna Firma” .

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów
Innowator Mazowsza Zegar 02.04.2012    12:49

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, jako organizator IV edycji Konkursu „Innowator Mazowsza” ogłasza otwarty nabór partnerów w celu wspólnej realizacji konkursu.

Kontrola projektów finansowanych z Funduszy Europejskich
RIS Mazovia Zegar 23.03.2012    12:51

Kontrola projektów finansowanych z Funduszy Europejskich

 

Centralny Punkt Informacyjny serdecznie zaprasza 28 marca 2012 r. do udziału w wykładzie otwartym na temat kontroli projektów finansowanych z Funduszy Europejskich.W trakcie spotkania zostaną przedstawione regulacje prawne, zasady i standardy prowadzenia kontroli w ramach POIG i POKL.

Kolejne posiedzenie MRI

19 marca br. już po raz czwarty spotkali się członkowie Mazowieckiej Rady Innowacyjności. Posiedzeniu przewodniczył Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

 

Spotkanie poświęcone było kluczowym kwestiom dotyczącym okresu programowania 2014-2020.

Regionalny Konkurs Przedsiębiorczości
Czujnik Innowacji Zegar 19.03.2012    12:56

W dniu 23 lutego 2012 roku w Hali Sportowej Dużej Politechniki Radomskiej w Radomiu odbył się  Regionalny Konkurs Przedsiębiorczości dla ponad 100 gimnazjalistów – członków Innowacyjnych Klubów Przedsiębiorczości utworzonych i funkcjonujących w pięciu szkołach gimnazjalnych w Województwie  Mazowieckim:

Warsztaty z podstawowych zasad rozliczania projektów w ramach POIG
Czujnik Innowacji Zegar 16.03.2012    12:58

Dnia 16.03.2012 r. w godz. 14.00-16.00

Na spotkaniu konsultanci Centralnego Punktu Informacyjnego omówią podstawowe zagadnienia związane z:
•    strukturą generatora wniosku o płatność,
•    zasadami rozliczania i obowiązkami sprawozdawczymi,
•    opisem dokumentów księgowych,
•    trwałością  projektu i obowiązkiem przechowywania dokumentacji
oraz podadzą wskazówki dotyczące wypełniania wniosku o płatność.

Spotkania Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw
Czujnik Innowacji Zegar 29.02.2012    12:59

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkania, które są organizowane na terenie całej Polski w ramach działania „Innowacje w Przedsiębiorstwach – Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw”(KIP). Spotkania zostaną poprowadzone przez znakomitych polskich i zagranicznych ekspertów, którzy w praktyczny sposób przedstawią proponowane rozwiązania i techniki.