PRINCE2 – Zapytanie ofertowe
Czujnik Innowacji Zegar 13.09.2011    19:34
  • nazwa: ZAKUP USLUGI SZKOLENIOWEJ KREOWANIE IICJATYW PROJEKTOWYCH I – METODYKA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PRINCE 2 FOUNDATION
  • symbol: SR-RPO-III.052.53.2011.SW
  • tryb: Zapytanie ofertowe
  • data ogłoszenia: 2011-09-12
  • data otwarcia ofert: 2011-09-16
  • wielkość zamówienia: O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 EURO (bez VAT)
„Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju”
Czujnik Innowacji Zegar 08.09.2011    19:31

Szanowni Państwo,
trwa IV edycja konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju” www.liderzyinnowacji.pl . Projekt jest realizowany nieprzerwanie od 2008 roku. 
Udział w konkursie dla firm mikro, MŚP, gmin, oraz organizacji pozarządowych i innych podmiotów jest bezpłatny na wszystkich etapach.
Uczestnikami konkursu mogą być następujące grupy kandydatów:

ZAPYTANIE OFERTOWE
Czujnik Innowacji Zegar 07.09.2011    19:30

ŚWIADCZENIE USŁUGI DORADCZO – KONSULTACYJNEJ (ASYSTY MERYTORYCZNEJ) DLA WYDZIAŁU INNOWACYJNOŚCI, DEPARTAMENTU STRATEGII I ROZWOJU REGIONALNEGO UMWM PRZY REALIZACJI PROJEKTU PN. POPRAWA ZDOLNOŚCI INNOWACYJNYCH W EUROPEJSKICH KLASTRACH CHEMICZNYCH (IMPROVING INNVATION CAPACITY IN EUROPEAN CHEMICAL CLUSTERS) WSPÓŁFINANSOWANEGO Z PROGRAMU OPERACYJNEGO WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ INTERREG IVC (ZWANEGO DALEJ CHEMCLUST)

Top 500 Innovators Science – Management – Commercialization
Czujnik Innowacji Zegar 01.09.2011    19:27

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza nabór do pilotażowej edycji programu stażowo-szkoleniowego Top 500 Innovators – Science – Management – Commercialization.

„Innowator Mazowsza” – kapituła wyłoniła zwycięzców
Innowator Mazowsza Zegar 30.08.2011    19:23

Dobiegł końca proces oceny aplikacji złożonych w ramach III edycji konkursu „Innowator Mazowsza”. 29 sierpnia br., podczas posiedzenia Kapituły Konkursu, pod przewodnictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, wyłoniono laureatów naukowych zmagań oraz przyznano nagrody zwycięzcom.

Warsztaty edukacyjne – zapraszamy.
Czujnik Innowacji Zegar 25.08.2011    18:44

Data: 13.09.2011, godzina 11:00
Miejsce: Wrocław , ul. Świdnicka 39 zobacz na mapie

Dla kogo: mali i średni przedsiębiorcy

Warsztaty edukacyjne dla przedsiębiorców, którzy chcą się dowiedzieć jak zarządzać znakiem towarowym w przedsiębiorstwie, jak można chronić znaki towarowe, jakie strategie ochrony można stosować w przedsiębiorstwie by skutecznie komunikować odbiorcę o swoim produkcie bądź usłudze.
Prelegenci

Zapytanie Ofertowe
Czujnik Innowacji Zegar 19.08.2011    18:38

ŚWIADCZENIE USŁUGI DORADCZO – KONSULTACYJNEJ (ASYSTY MERYTORYCZNEJ) DLA WYDZIAŁU INNOWACYJNOŚCI, DEPARTAMENTU STRATEGII I ROZWOJU REGIONALNEGO UMWM PRZY REALIZACJI PROJEKTU PN. POPRAWA ZDOLNOŚCI INNOWACYJNYCH W EUROPEJSKICH KLASTRACH CHEMICZNYCH (IMPROVING INNVATION CAPACITY IN EUROPEAN CHEMICAL CLUSTERS) WSPÓŁFINANSOWANEGO Z PROGRAMU OPERACYJNEGO WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ INTERREG IVC (ZWANEGO DALEJ CHEMCLUST)

Krajowy Program Badań
RIS Mazovia Zegar 17.08.2011    18:36

Uchwała ustanawiająca Krajowy Program Badań (KPB), w którym zostaną określone strategiczne dla państwa kierunki badań naukowych i prac rozwojowych, została wczoraj przyjęta przez rząd. Technologie informacyjne i telekomunikacyjne mają stanowić jeden z priorytetów realizowanych w ramach KPB.

Ulga podatkowa dzięki innowacjom
Czujnik Innowacji Zegar 16.08.2011    18:35

Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań jest nie tylko zyskiem samym w sobie, ale pozwala także na płacenie niższych podatków. Ulga technologiczna istnieje w Polsce od 5 lat, jednak dopiero od niedawna przedsiębiorcy zdają się dostrzegać korzyści z niej płynące – donosi Gazeta Prawna.

Mazowiecka Sieć Innowacji – faza druga
MSODI Zegar 08.08.2011    18:33

Po zakończeniu realizacji projektu pilotażowego – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego rozpoczyna „drugą fazę” budowy Mazowieckiej Sieci Innowacji, projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.