Mamy inteligentną specjalizację!!!

PPO - Inteligentne Specjalizacje Zegar 22.12.2016    12:45

Komisja Europejska potwierdziła spełnienie przez województwo mazowieckie warunku wstępnego 1.1 Badania naukowe i innowacje, dotyczącego regionalnej strategii na rzecz inteligentnej specjalizacji. Oznacza to możliwość certyfikowania środków w ramach pierwszej osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Komisja Europejska potwierdziła spełnienie przez województwo mazowieckie warunku wstępnego 1.1 Badania naukowe i innowacje, dotyczącego regionalnej strategii na rzecz inteligentnej specjalizacji. Oznacza to możliwość certyfikowania środków w ramach pierwszej osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Jednocześnie zalecono Samorządowi Województwa Mazowieckiego kontynuowanie procesu przedsiębiorczego odkrywania oraz dalszy rozwój systemu monitorowania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku.