KOMUNIKAT: „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” – oferty złożone w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Klastry na Mazowszu Zegar 16.11.2016    08:51

Na realizację zadania publicznego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” w ramach zadania publicznego pn. „Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu”

Na realizację zadania publicznego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” w ramach zadania publicznego pn. „Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu” w trybie art. 19a ww. ustawy zostały złożone następujące oferty, spełniające warunki formalne:

Oferta nr 1: Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Wiedza”

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty, każdy może zgłosić do niej uwagi, przesyłając je na adres e-mail: www.innowacyjni@mazovia.pl.

Jeżeli załączone dokumenty nie mogą zostać prawidłowo odczytane przez czytnik ekranu, prosimy
o kontakt z Małgorzatą Białczak poprzez adres e-mail: malgorzata.bialczak@mazovia.pl, bądź telefonicznie: 22 59 79 794. Postaramy się umożliwić Państwu zapoznanie się z tymi dokumentami.