IV Kongres Klastrów Polskich

Klastry na Mazowszu Zegar 18.01.2017    09:56

Serdecznie zapraszamy na IV Kongres Klastrów Polskich organizowany przez Związek Pracodawców Klastry Polskie, pod patronatem honorowym Ministerstwa Rozwoju, który odbędzie się 25 stycznia 2017 r. w Sali pod Kopułą w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie.

Wydarzenie kierowane jest do osób zarządzających klastrami, jednostek rządowych, samorządowych oraz przedsiębiorstw.
Podczas Kongresu będzie poruszana tematyka dotycząca m. in.: wzrostu gospodarczego opartego na innowacyjności poprzez działalność klastrów, zmian legislacyjnych w zakresie innowacyjności, instrumentów wsparcia działalności klastrów, doskonałości zarządzania klastrami.

Udział w Kongresie jest bezpłatny.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do 23 stycznia br. poprzez rejestrację na stronie www.4kongres.klastrypolskie.pl

Zaproszenie na IV Kongres Klastrów Polskich