Wizyta przedstawicieli regionu Walonia na Mazowszu

PPO - Inteligentne Specjalizacje Zegar 22.12.2016    08:54

W dniach 12-16 grudnia br. Samorząd Województwa Mazowieckiego gościł po raz kolejny przedstawicieli regionu Walonia. Wizyta studyjna była ostatnim przedsięwzięciem zaplanowanym w projekcie pn. „Wspieranie polityki innowacyjności w oparciu o podejście do polityki klastrowej i inteligentnych specjalizacji w regionie Walonia”

W dniach 12-16 grudnia br. Samorząd Województwa Mazowieckiego gościł po raz kolejny przedstawicieli regionu Walonia. Wizyta studyjna była ostatnim przedsięwzięciem zaplanowanym
w projekcie pn. „Wspieranie polityki innowacyjności w oparciu o podejście do polityki klastrowej i inteligentnych specjalizacji w regionie Walonia” w ramach Programu wykonawczego na lata 2014-2016 do Umowy o współpracy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Wspólnoty Francuskiej Belgii i Rządem Regionu Walonia. Tematem przewodnim wizyty studyjnej było poszukiwanie nisz rozwojowych dla aktualizacji inteligentnej specjalizacji w dwóch obszarach: tworzywa sztuczne, sektor kosmiczny. W związku
z tematem, delegacja regionu Walonia spotkała się z przedsiębiorstwami z sektora polimerowego w Płockim Parku Przemysłowo-Technologicznym. W kolejnych dniach odbyły się wizyty w firmie Mesgum Sp. z o.o., Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii, Centrum Nauki Kopernik, Instytucie Lotnictwa, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego.

W dniu 15 grudnia br., odbyło się spotkanie w Urzędzie Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie poświęcone tematom związanym z wykorzystaniem technologii kosmicznych. Ze strony Samorządu Województwa Mazowieckiego w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele firmy Kapitech, GeniCore, Astri Polska oraz pracownicy Urzędu Marszałkowskiego.

Mamy nadzieję, że tego rodzaju wydarzenia skutecznie przyczynią się do promocji polskich przedsiębiorstw i jednostek naukowych na rynkach zagranicznych.