Wizyta terenowa w Kalabrii

Mając na uwadze pandemię wirusa SARS-CoV-2, lider projektu Cohes3ion podjął decyzję o realizacji zaplanowanych w najbliższym czasie wizyt studyjnych w formie wideokonferencji.


W związku z powyższym, w dniach 3-4 czerwca 2020 r. odbyła się wideokonferencja pod przewodnictwem partnera z regionu Kalabrii (Włochy), na której przedstawiono następujące dobre praktyki z tego regionu:
1) "Green HoMe – the Regional Pole of Innovation for Sustainable Building" - dot. rozwiązań z zakresu zrównoważonego budownictwa. Budownictwo inteligentne jest jednym z obszarów inteligentnej specjalizacji regionu Kalabria,
2) "Governance and Strategic Projects, Calabria Region’s experience with RIS3 approach" – dot. sposobu funkcjonowania instytucji FinCalabria, powołanej przez władze regionu w 1989 r. w celu wspierania przedsiębiorczości, innowacyjności i konkurencyjności MŚP.


Ponadto w trakcie spotkania on-line uszczegółowiono harmonogram działań projektowych w zakresie przygotowania ostatecznej wersji Inteligentnej Mapy Terytorialnej dla każdego regionu partnerskiego.


W wideokonferencji wzięli udział przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz przedstawiciele Regionalnej Grupy Interesariuszy. Kolejna wideokonferencja odbędzie się 25 czerwca 2020 r. pod przewodnictwem partnera z regionu Północno-Zachodniego - Północnej Transylwanii (Rumunia).