Zawiązanie Regionalnej Grupy Interesariuszy / „COHES3ION”

27 stycznia 2020 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego zawiązano Regionalną Grupę Interesariuszy „COHES3ION”

Spotkanie otworzyła Pani Aleksandra Szwed - Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich.

Na spotkaniu przybliżono informacje o projekcie COHES3ION oraz zaprezentowano wstępny harmonogram prac. Drugą część spotkania przeznaczono na krótkie wystąpienia Interesariuszy na wybrany, poniższy temat:  

  • Przykłady dobrych praktyk / udanej współpracy / pozytywnych doświadczeń w wymiarze współpracy terytorialnej, inteligentnych specjalizacji bądź innowacyjności, które mogłaby wskazać reprezentowana przez Państwa organizacja, lub  
  • Jak Państwa zdaniem, patrząc przez pryzmat Państwa organizacji, można by wzmocnić wymiar terytorialny (horyzontalny bądź sektorowy) w zarządzaniu Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego w kontekście realizacji Regionalnej Strategii Innowacji?


Nabór do Regionalnej Grupy Interesariuszy / „COHES3ION” jest otwarty!

Zaparszamy do współpracy:

Piotr Szczypek:  piotr.szczypek@mazovia.pl
Kamila Milewska: kamila.milewska@mazovia.pl
Małgorzata Białczak: malgorzata.bialczak@mazovia.pl

 

______________________________________________________________

W 2019 r. Województwo Mazowieckie wraz z zagranicznymi partnerami z ośmiu państw UE, m.in. : Hiszpanii, Irlandii, Niemiec, Włoch i Szwecji rozpoczęło realizację projektu „Integracja wymiaru terytorialnego na rzecz spójności i strategii inteligentnych specjalizacji (S3)”  (ang. Integrating the territorial dimension for cohesive S3. COHES3ION)  w ramach programu Interreg Europa.

Celem projektu COHES3ION jest zbadanie w regionach partnerskich modeli zarządzania regionalną strategią inteligentnej specjalizacji (smart specialisation strategy - S3) oraz włączenie wymiaru terytorialnego w ten proces. Chcielibyśmy bardzo wyraźnie podkreślić, że projekt może przynieść korzyść nie tylko samorządowi województwa jako jednostce terytorialnej, ale przede wszystkim podmiotom gospodarczym, naukowym oraz innym prowadzącym działalność/badania z zakresu Inteligentnych Specjalizacji, Innowacyjności, polityki klastrowej, współpracy wielopoziomowej (w ujęciu horyzontalnym lub sektorowym).

W ramach projektu przedstawiciele zgłoszonych podmiotów będą mieli możliwość zagranicznych wyjazdów studyjnych, wysłuchania na żywo przykładów z regionów partnerskich, prywatnych rozmów z przedstawicielami tych jednostek, a także podjęcia wielostronnej współpracy z podobnymi, zagranicznymi jednostkami.

Zebrane dobre praktyki z różnych regionów Europy oraz wypracowane na tej podstawie rozwiązania będą miały bezpośredni wpływ na kształt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2021-2027 w kontekście realizacji Regionalnej Strategii Innowacji.