2. spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy projektu Cohes3ion

W dniu 20 lipca 2020 r. zorganizowaliśmy 2. spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy projektu Cohes3ion w formie wideokonferencji.

Spotkanie otworzyła Pani Małgorzata Białczak - Kierownik Wydziału Rozwoju i Zarządzania Regionalną Strategią Innowacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich.

Na spotkaniu przybliżono informacje o projekcie COHES3ION, omówiono Inteligentną Mapę Terytorialną oraz wnioski wynikłe w trakcie przygotowania tego dokumentu.

Inteligentna Mapa Terytorialna pozwoliła na zidentyfikowanie ekosystemu innowacji na Mazowszu w ujęciu teryrytorialnym.

Celem Inteligentnej Mapy Terytorialnej jest zidentyfikowanie zarówno atutów jak i luk w zarządzaniu Regionalną Strategią Innowacji (RIS Mazovia ) województwa mazowieckiego, a także wzmocnienie wspólnego zarządzania między różnymi podmiotami i szczeblami terytorialnymi.

W trakcie widekonferencji zaprezentowano również proces aktualizacji inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego.

Na koniec podjęto dyskusję na temat zidentyfikowanych luk i wspólnie przyjęto: „Zakres wymagań i obowiązków dotyczących procesu myślenia strategicznego” / „Terms of reference of the strategic thinking process".

Zachęcamy do pobrania materiałów ze spotkania!


Nabór do Regionalnej Grupy Interesariuszy / „COHES3ION” jest otwarty!

Zaparszamy do współpracy:

Piotr Szczypek:  piotr.szczypek@mazovia.pl
Kamila Milewska: kamila.milewska@mazovia.pl
Małgorzata Białczak: malgorzata.bialczak@mazovia.pl