3. spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy projektu Cohes3ion

28 stycznia 2021 r. odbyło się kolejne spotkanie online Regionalnej Grupy Interesariuszy projektu Cohes3ion.

Na spotkaniu omówione zostały działania zrealizowane w 3. semestrze projektu, w tym m.in. wirtualne wizyty w regionach partnerskich: w Szwecji, Irlandii, Polsce i Walii oraz działania informacyjno– promocyjne. Na spotkaniu miała miejsce również premiera filmu przygotowanego przez zespół projektowy z Mazowsza dot. opracowania Inteligentnej Mapy Terytorialnej (STM). STM jest narzędziem diagnostycznym pozwalającym wskazać, które obszary strategii S3 regionu wymagają jeszcze wzmocnienia. Każdy region opracował STM wraz ze swoimi interesariuszami i będzie wdrażał określone działania. Zachęcamy do objerzenia filmu: https://www.interregeurope.eu/cohes3ion/library/#folder=2767

W trakcie widekonferencji omówiono także zmiany w Regionalnej Strategii Innowacji do 2030 roku, zainicjowano również dyskusje w zakresie identyfikacji działań, które zostaną ujęte w Regionalnym Planie Działań (RAP). RAP powstanie na zakończenie pierwszej fazy realizacji projektu  Cohes3ion. Wspólnie z interesariuszami uzgodniono, że Regionalny Plan Działań Województwa Mazowieckiego powinien koncentrować się na 2 wyzwaniach wynikających z Inteligentnej Mapy Terytorialnej, tj.:

  •     wzmocnienie współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z przedstawicielami innych jednostek samorządu terytorialnego z Mazowsza;
  •     włączenie nowych podmiotów do procesu wielopoziomowego zarządzania Regionalna Strategią Innowacji dla Mazowsza.

Prezentacje do pobrania pod linkiem.