Wizyta terenowa w Irlandii

W dniu 15 października 2020 r. odbyło się spotkanie online partnerów projektu Cohes3ion, poprowadzone przez partnera z Regionu Południowego w Irlandii, na którym przedstawiono następujące studia przypadku:


1.    Cyber Ireland – Ireland’s Cyber Security Cluster (Eoin Daly)

Jednym ze studiów przypadku przedstawionych przez partnera z Southern Region był klaster Cyber Ireland (www.cyberireland.ie), w ramach którego rozwija się współpraca przedsiębiorców, środowisk akademickich oraz strony rządowej. Głównym zadaniem klastra jest wzmacnianie rozwoju oraz  innowacyjności przedsiębiorstw zaangażowancyh w klaster oraz ich konkurencyjności na rynku w sektorze bezpieczeństwa cyfrowego. Główne cele klastra to promocja współpracy pomiędzy członkami, zapewnienie dopływu talentów specjalizujących się w bezpieczeństwie cyfrowym, wzmocnienie współpracy badawczej pomiędzy przedsiębiorcami a środowiskiem naukowym oraz wsparcie istniejących przedsiębiorstw i start-upów w procesie rozwoju i eksportu poza granice Irlandii. Jednym z zakresów działań klastra jest również program wsparcia kobiet, który koncentruje się na zwiększeniu udziału zainteresowanych kobiet w sektorze bezpieczeństwa cyfrowego, który należy do najbardziej dynamicznie rozwijających się części przemysłu informatycznego, a rozwój technologii informatycznych jest gwarantem niesłabnącego popytu na usługi związane z bezpieczeństwem cyfrowym.

2.    Limerick Digital Leaders Network (Terry Connolly)

Przedstawione studium przypadku koncentrowało się na transformacji miasta Limerick na pierwsze cyfrowe miasto Irlandii. Zastosowanie cyfrowej strategii rozwoju pozwoliło na uzyskanie efektu wsparcia jako miejsca inwestycji zagranicznych, rozwoju innowacji, równych szans oraz lepszej jakości życia. Wśród głównych celów strategii jest osiągnięcie zwiększenia dostępności usług online, zwiększenia liczby start-upów cyfrowych oraz handlu internetowego, zwiększenie wykorzystywania danych dla lepszego zarządzania miastem. Dodatkowo w ramach strategii autorzy chcą stworzyć 1000 cyfrowych domów mieszkalnych, 100 budynków cyfrowych oraz system inteligentnej dystrybucji energii elektrycznej. Cyfrowa strategia Limerick pozwala również na udział wszystkich mieszkańców, którzy za pośrednictwem kanałów cyfrowych mogą wpływać na osiągnięcie Smart Limerick City Region w 2030 roku.