Kick-off meeting COHES3ION

W dniach 8-10 października 2019 r. w Bilbao (stolica prowincji Bizkaia, największe miasto Kraju Basków, Hiszpania) odbyło się spotkanie inaugurujące projekt Cohes3ion, realizowany w ramach programu Interreg Europa. Jego celem jest zbadanie modeli zarządzania różnych regionów europejskich regionalną strategią inteligentnej specjalizacji (smart specialisation startegy - S3) oraz włączenie wymiaru terytorialnego w ten proces.

Partnerstwo projektowe jest prowadzone przez BEAZ - agencję ds. konkurencyjności i innowacji prowincji Bizkaia (Kraj Basków, Hiszpania). Ponadto w projekt zaangażowało się 9 partnerów z 8 europejskich regionów: Fundacja Azaro (Kraj Basków, Hiszpania), Region Południowej Irlandii (Irlandia), Region Kalabrii (Włochy), Agencja Rozwoju Regionalnego Północno-Zachodniej Rumunii (Rumunia), Business Metropole Ruhr GmbH (Düsseldorf, Niemcy), Okręgowa Rada Administracyjna Sztokholmu (Sztokholm), Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie (Mazowsze, Polska), Rząd Walii (Walia, Wielka Brytania) i Orkestra - Baskijski Instytut Konkurencyjności jako partner doradczy.

Partnerzy przez prawie trzy lata będą wymieniać doświadczenia w zakresie polityk publicznych i zarządzania strategią inteligentnej specjalizacji.

Głównym zadaniem partnerów będzie przeprowadzenie diagnozy - badania, która zaowocuje powstaniem inteligentnej mapy terytorialnej. Celem mapy jest zidentyfikowanie komplementarności i synergii na różnych poziomach zarządzania regionalną strategią innowacji. Regiony będą ponadto identyfikować dobre praktyki, spotykać się z interesariuszami by ostatecznie opracować i wdrożyć  8 regionalnych planów działania, które poprawią regionalne zarządzanie strategiami inteligentnej specjalizacji, także w wydawaniu zaleceń dotyczących włączenia wymiaru terytorialnego do programów operacyjnych EFRR i S3.

Spotkanie w Bilbao było także okazją do odbycia pierwszej wizyty studyjnej. Partnerzy mogli zapoznać się z pracą i doświadczeniem w zakresie zarządzania regionalną strategią innowacji Kraju Basków oraz poznać działalność takich podmiotów jak:

- BEAZ Bizkaia

Lider projektu - agencja ds. konkurencyjności i innowacji prowincji Bizkaia

- Fundacja Azaro

Partner projektu - organizacja, której celem jest promowanie tworzenia nowych firm i poprawa konkurencyjności struktury biznesowej w jej bezpośrednim otoczeniu, w szczególności w powiecie Lea Artibai (prowincja: Bizkaia, region: Kraj Basków, Hiszpania)

- oraz inicjatywy Bizkaia Orekan

Inicjatywa, w której Rada prowincji Bizkaia współpracuje z lokalnymi i regionalnymi agencjami rozwoju przy wsparciu Baskijskiego Instytutu Konkurencyjności ORKESTRA celem zbudowania konkurencyjnej i zrównoważonej pod względem terytorialnym prowincji Bizkaia.

- a także poznać infrastrukturę, jaką jest BIC Bizkaia – inkubator przedsiębiorczości.