Wizyta studyjna w Essen (Zagłębie Ruhry)

W dniach 15-16 stycznia 2020 r. w Essen (Zagłębie Ruhry, Niemcy) delegacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego uczestniczyła w drugiej wizycie studyjnej dotyczącej projektu COHES3ION realizowanego w ramach programu Interreg Europa. W ramach spotkania partnerzy projektu zapoznali się z czterema studiami przypadków z Zagłębia Ruhry:

1) "Ruhr region’s experience with the Lead Market approach” - zreferowane zostały metody poszukiwania rynków wiodących dla Metropolii Ruhr, w wyniku których Metropolia Ruhry wyznaczyła 8 rynków wiodących.

2) "Organizing regional change in a multi-actor environment – the role of WiN in the Emscher-Lippe region" - omówiono oddolną inicjatywę gmin regionu Emscher-Lippe, strategiczną współpracę na rzecz wdrażania cyfrowych rozwiązań oraz dążenia do gospodarki o zamkniętym obiegu,

3) "German Cyber Security Cluster Ruhr" - przedstawiono funkcjonowanie klastra zajmującego się cyberbezpieczeństwem oraz Instytutu Bezpieczeństwa IT im. Horsta Görtza, jednego z największych i najbardziej szanowanych uniwersyteckich instytutów bezpieczeństwa IT w Europie, wokół którego skupionych jest 200 pracowników naukowych oraz inkubator Cube5,

4) „Healthcare industry in the city of Essen – international cooperation potential” - opisano branżę usług medycznych w Metropoli Ruhry i jednocześnie system działania jednego z największych centrów medycznych w Niemczech.

 

Ponadto na spotkaniu omówione zostały dalsze prace nad inteligentną mapą terytorialną dla każdego regionu partnerskiego. W wyniku opracowanej mapy powinny zostać zidentyfikowanie powiązania i synergie, do których dochodzi na różnych poziomach zarządzania regionalną strategią innowacji.

Celem projektu COHES3ION jest zbadanie modeli zarządzania różnych regionów europejskich regionalną strategią inteligentnej specjalizacji (smart specialisation startegy - S3) oraz włączenie wymiaru terytorialnego w ten proces.

Kolejne spotkanie jest zaplanowane w regionie Kalabrii (Włochy), w dniach 28-29 kwietnia 2020 r.