Wizyta terenowa w Szwecji

W dniu 24 września 2020 r. odbyło się spotkanie online partnerów projektu Cohes3ion, poprowadzone przez partnera z regionu z regionu Sztokholmu w Szwecji, na którym przedstawiono następujące studia przypadku:

1) Stockholm Business Alliance, międzyregionalna współpraca w zakresie rozwoju biznesu i inwestycji zagranicznych - to zrzeszenie 56 gmin współpracujących w regionie sztokholmskim. Budżet tego przedsięwzięcia to 2 miliony euro rocznie, a koszt dla gmin to 0,4 euro na mieszkańca. Na uwagę zasługuje fakt, że region sztokholsmki to jedno z największych centrum biznesowych i finansowych w Europie Północnej. Szybko rosnący jest wskaźnik zarówno PKB, jak i liczby ludności i aż 18% ludności pracuje w branży zaawansowanych technologii.

2) Strategia rozwoju regionalnego dla okręgu sztokholmskiego - Plan rozwoju regionalnego, RUFS 2050 i policentryczność w regionie Sztokholmu - jest bardzo dobrym przykładem strategii regionu aglomeracji monocentrycznej, który dąży do policentryczności, podkreślajac rolę rdzeni regionalnch. Zaletami tzw. rdzeni regionalnych są m. in. korzyści dla firm z zewnętrznymi efektami skali i dla gospodarstw domowych, wydajność dla transportu publicznego oraz efektywne gospodarowanie zasobami (energia, emisje).

3) Park naukowy Södertälje i przemiany przemysłowe. Park jest krajowym węzłem dla firm, badań, innowacji i edukacji w zakresie zrównoważonej produkcji. Södertälje Science park oferuje kreatywne i neutralne środowisko programistyczne i daje możlowość wspólnego prowadzenia międzybranżowego projektu badawczo-rozwojowego. Jest to miejsce m.in. dla badaczy, przedsiębiorców, studentów, przedsiębiorców, twórców i przedstawicieli władz. Na uwagę zasługuje fakt, że park wykazuje dużą aktywność w formie seminariów z dziedzin, takich jak: cyfryzacja, zrównoważona produkcja i przedsiębiorczość, a także raz w roku w formie organizacji Tygodnia Nauki. Tydzień Nauki pozwala przedsiębiorcom, studentom, firmom, uczniom, pracownikom i mieszkańcom spotykać się, inspirować i brać czynny udział w rozwoju miasta. W 2020 r.odbyło się 150 seminariów i działań, które przyciągnęły ponad 5000 uczestników.