COHES3ION - Komitet Monitorujący RPO WM 2014-2020

W dniu 16 stycznia br. odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM 2014-2020. Trakcie tego wydarzenia Pani Aleksandra Szwed- Zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich przedstawiała prezentacje dot. celów projektów COHES3ION. Prezentacja wzbudziła zainteresowanie przedstawicieli Komisji Europejskiej uczestniczących w spotkaniu, w szczególności w zakresie gotowości Województwa Mazowieckiego w zakresie zaimplementowania rozwiązań , które powstaną w wyniku realizacji projektu do Regionalnego Programu Operacyjnego w kolejnej pespektywie finansowej.

Prezentacja założeń projektu COHES3ION byłą jednym z działań ujętych w Planie komunikacji projektu.