PROACTsme

Logo projektu PROACTsme

Zastosowanie nauki o danych i sztucznej inteligencji dla proaktywnej obsługi MŚP

Projekt PROACTsme ma na celu w wymianę doświadczeń pomiędzy europejskimi regionami i doprowadzenie do udoskonalenia instrumentów polityki w zakresie rozwoju inteligentnych, spersonalizowanych, proaktywnych e-usług publicznych dla MŚP, prowadzących do ograniczenia biurokracji i wykorzystujących nowoczesne rozwiązania cyfrowe (takie jak sztuczna inteligencja, chmury obliczeniowe, big data, narzędzia wspomagające analitykę biznesową). Realizacja projektu jest szansą na zwiększenie odporności regionalnych gospodarek na kryzysy.

Okres realizacji projektu:

  • faza podstawowa (core phase): 1 marca 2023 r. – 28 lutego2026 r.,
  • faza kontynuacji (follow-up phase): 1 marca 2026 r. – 28 lutego 2027 r.
  • faza domknięcia (closure phase): 1 marca 2027 r. – 31 maja 2027 r.

Zasadnicza część projektu będzie realizowana w fazie podstawowej, polegającej na organizacji spotkań i procesu wzajemnego uczenia się. Nastąpi identyfikacja „dobrych praktyk”, a także wypracowane propozycje rozwiązań przekładających zdobytą wiedzę na rozwiązania możliwe do zastosowania w ramach wybranego instrumentu polityki – w formie zmiany zapisów instrumentu, zmiany sposobu zarządzania instrumentem lub organizacji dedykowanego, pilotażowego naboru wniosków promującego rozwiązania oparte na dobrych praktykach.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa 2021-2027.