IMPETUS

Ulepszenie lokalnych zasad dotyczących tymczasowego użytkowania

Projekt IMPETUS „IMproving local PoliciEs on Temporary UseS” jest realizowany w ramach programu Interreg Europa 2021-2027. Głównym celem projektu jest udoskonalenie wdrażania lokalnych polityk miejskich oraz regionalnych polityk i programów Funduszy Strukturalnych związanych z planowaniem urbanistycznym i rewitalizacją miast, poprzez dodanie nowych zagadnień w celu promowania, regulowania i definiowania użytkowania tymczasowego.

Zgodnie z założeniami, tymczasowe użytkowanie może być kluczem do stymulowania elastycznych i sprawnych podejść do rewitalizacji miast oraz nowych sposobów budowania miast wokół wspólnej wartości i długoterminowego wpływu. COVID-19 wzmocnił widoczność istniejących wcześniej pustych przestrzeni miejskich.

Pierwsza faza projektu (3 lata) będzie koncentrować się na wymianie dobrych praktyk i wypracowaniu propozycji działań usprawniających wskazany instrument polityki (Program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027) w obszarze tematycznym, którego dotyczy projekt. Drugi etap trwający 1 rok jest przeznaczony na monitorowanie efektów ulepszeń polityki i ewentualne osiągnięcie dodatkowych ulepszeń polityki. Międzyregionalny proces uczenia się będzie oparty na wymianie doświadczeń pomiędzy partnerami w zakresie projektowania i wdrażania zintegrowanych strategii i polityk zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich przez miasta i regiony. Działania w ramach tego etapu będą motorem do osiągnięcia oczekiwanych zmian w polityce w regionach uczestniczących w projekcie.

Okres realizacji projektu: 1 marca 2023 r. – 28 luty 2027 r., w tym zakończenie pierwszej fazy projektu – 28 luty 2026 r.

Skład konsorcjum projektu:

Stowarzyszenie Gmin Toskanii (Włochy) – Partner Wiodący,
LAMA Società Cooperativa (Włochy) – Partner Doradczy,
Miasto Las Palmas de Gran Canaria (Hiszpania) – Partner,
Agencja Rozwoju Regionalnego Bukareszt-Ilfov (Rumunia) – Partner,
Métropole Européenne de Lille (Francja) – Partner,
Rada Miejska Rygi (Łotwa) – Partner,
Województwo Mazowieckie (Polska) – Partner.