Warsztat VIII

Tym razem przedstawiciele interesariuszy Regionalnej Strategii Innowacji pracowali nad opracowaniem systemu koordynacji i zarzadzania Strategią poprzez identyfikację kluczowych funkcji związanych z koordynowaniem i inspirowaniem działań w ramach realizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza.

Opracowano również wstępną (1.0) wersję mapy cieplnej (heat map) ryzyk związanych z koordynacją i zarządzaniem Regionalną Strategią Innowacji dla Mazowsza.