Warsztaty w ramach procesu aktualizacji RIS

Zapraszamy na warsztaty w ramach procesu aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 r.

Najbliższy warsztat - ostatni - 27 lutego 2020 r.

Szczegóły wkrótce!