Warsztaty w ramach procesu aktualizacji RIS

Dziękujemy Państwu za zaangażowanie i tak dużą frekwencję na wszystkich dziewięciu warsztatach w ramach procesu aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 r.

Efekty naszej współpracy - RIS Mazovia 2030! smiley