Warsztat IV

13 września 2019 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbył się czwarty warsztat w ramach procesu aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza.
Tematem spotkania była identyfikacja celów Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Mazowieckiego.

13 września 2019 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbył się czwarty warsztat w ramach procesu aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza.
Tematem spotkania była identyfikacja celów Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Mazowieckiego.


Uczestnicy warsztatów pracowali w grupach. W wyniku ich prac powstały 4 propozycje wizji rozwoju Województwa Mazowieckiego, celów głównych oraz działań kierunkowych Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza. Uczestnicy dokonali także wstępnej priorytetyzacji celów strategicznych w zależności od dostępności zasobów oraz sytuacji społeczno-ekonomicznej Mazowsza.
W warsztatach wzięli udział przedstawiciele Grup ds. inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego, Mazowieckiej Rady Innowacyjności oraz Forum Instytucji Otoczenia Biznesu.


Wnioski z warsztatów zostaną wykorzystane w pracy na aktualizacją Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza oraz na kolejnych spotkaniach.
Proces aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji jest kluczowy i ściśle powiązany
z pracami, które dotyczą kolejnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej w zakresie określenia priorytetów wsparcia.

 

Wyniki prac:

https://innowacyjni.mazovia.pl/aktualnosci/czwarty-warsztat-w-ramach-procesu-aktualizacji-ris.html