SECON: Warsztaty międzyregionalne i wizyta studyjna w Chaskowie

Grafika: Logo projektu SECON

Projekt SECON wkroczył w drugi semestr realizacji, a uczestnicy konsorcjum projektowego mieli możliwość spotkania się w okręgu Chaskowo, na terenie bułgarskiego Partnera projektu. Głównym tematem warsztatów była kwestia poprawy postrzegania i podnoszenia świadomości przedsiębiorstw gospodarki społecznej wśród konsumentów indywidualnych i instytucjonalnych. Jednocześnie przedstawiono stan rozwoju ekonomii społecznej na terenie okręgu Chaskowo oraz w szerszym wymiarze również na terenie całej Bułgarii.

Zdjęcie: uczestnicy projektu słuchają prezentacji

Partnerzy z Bułgarii szczególnie byli zainteresowani prezentacjami dotyczącymi m.in. strategii marketingowych i brandingowych oraz zaangażowania konsumentów, networkingu i współpracy oraz partnerstwa z korporacjami, a także inicjatyw lokalnych i współpracy z władzami lokalnymi na terenach pozostałych Partnerów w projekcie SECON. Uczestnicy spotkania w Chaskowie wzięli także udział w wizycie studyjnej w jednym z lokalnych przedsiębiorstw, zaliczającym się do sektora ekonomii społecznej, co stanowiło doskonałe uzupełnienie wcześniej podejmowanych tematów dotyczących stanu ekonomii społecznej na terenie okręgu Chaskowo.