SECON: Nowa inicjatywa mająca na celu pobudzenie ekonomii społecznej w regionach UE

Projekt SECON, inicjatywa finansowana z programu INTERREG Europe, rozpoczął się spotkaniem inauguracyjnym w dniach 24 i 25 maja 2023 r., wyznaczając początek działań na rzecz wzmocnienia ekonomii społecznej w europejskich regionach. Koordynowane przez Region Peloponezu spotkanie zgromadziło przedstawicieli dziewięciu uczestniczących regionów w Kalamata w Grecji, aby omówić wdrażanie projektu i ustanowić podstawy dla przyszłych działań.

zdjęcie grupy ludzi - uczestników spotkania projektowego w ramach projektu SECON. Logotyp projektu.SECON ma na celu usprawnienie polityki i ułatwienie wymiany najlepszych praktyk w celu promowania ekonomii społecznej w regionach UE. Uznając potencjał ekonomii społecznej jako katalizatora zrównoważonego wzrostu i rozwoju społeczności, projekt ma na celu stworzenie sprzyjającego środowiska, które wspiera jej rozwój. Aby to osiągnąć, SECON podejmie szeroki zakres działań, w tym regionalne i międzyregionalne inicjatywy edukacyjne, opracowywanie badań i raportów oraz przedsięwzięcia związane z wymianą wiedzy.

Podczas spotkania inauguracyjnego uczestniczące regiony, a mianowicie Region Peloponez (Grecja), Verband Region Rhein-Neckar (Niemcy), Prowincja Brabancja Flamandzka (Belgia), Rada Okręgu Harghita (Rumunia), Województwo Mazowieckie (Polska), Gmina Oliveira de Azeméis (Portugalia), Region Planowania Ryga (Łotwa), Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio - Junta de Extremadura (Hiszpania), gmina Haskovo (Bułgaria) oraz KMOP - Social Action and Innovation Centre (Grecja), zaangażowały się w konstruktywne dyskusje na temat strategii wdrażania projektu i wspólnych działań.

Spotkanie posłużyło jako katalizator dyskusji, wspierając atmosferę współpracy i wymiany wiedzy między uczestniczącymi regionami. Unikalne spostrzeżenia i doświadczenia każdego regionu przyczyniły się do wspólnego zrozumienia wyzwań i możliwości w krajobrazie ekonomii społecznej.

"Region Peloponezu stoi w obliczu poważnych wyzwań społecznych, a społeczeństwo obywatelskie i władze lokalne muszą współpracować i oferować oddolne rozwiązania, aby skutecznie im sprostać" - powiedział Panagiotis Nikas, gubernator Peloponezu, w swoim przemówieniu inauguracyjnym. Zastępca gubernatora, Stathis Anastasopoulos, podkreślił, że "SECON stanowi dla nas okazję do zidentyfikowania niedociągnięć instytucjonalnych i uzyskania cennych informacji w celu poprawy funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych. Osobiście uważam, że przykłady przedsiębiorstw społecznych łączących się i pracujących wspólnie mogą przynieść lepsze wyniki dla ich członków".

"Poprzez priorytetowe traktowanie promocji i rozwoju przedsiębiorczości społecznej, SECON ma na celu kształtowanie środowiska sprzyjającego innowacjom, współpracy i zrównoważonemu rozwojowi, co ostatecznie przyniesie korzyści zarówno jednostkom, jak i społecznościom oraz całemu sektorowi ekonomii społecznej w uczestniczących regionach" - powiedział dr Yiannis Pappas, dyrektor ds. programów w KMOP.

Aby zapewnić skuteczną realizację celów projektu, SECON zajmie się różnymi instrumentami polityki, które mają kluczowe znaczenie dla uczestniczących regionów. Obejmują one Regionalny Program Operacyjny Peloponez 21-27 (finansowany przez EFRR i EFS+), koncentrujący się na rozwoju zasobów ludzkich, integracji społecznej, ograniczaniu ubóstwa i wzmacnianiu spójności. Ponadto projekt obejmie koncepcję rozwoju regionalnego "Ren-Neckar - Połącz innowacje!" (Niemcy), Wieloletni Plan Rozwoju Brabancji Flamandzkiej 2020-2025 (Belgia), Strategia Rozwoju Gospodarczego - Harghita 2030 (Rumunia), regionalny program operacyjny "Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027" (Polska), Miejski Plan na rzecz Innowacji Społecznych (MUPSI) (Portugalia), Program Rozwoju Regionu Planistycznego Rygi (RPR) 2022-2027 (Łotwa), Program Operacyjny EFS (2021-2027) Działanie 6: Dostęp do zatrudnienia - Ekonomia społeczna - Zachęty dla stabilnej gospodarki (Hiszpania) oraz Plan zintegrowanego rozwoju gminy Haskowo na lata 2021-2027 (Bułgaria).

Jeśli chcesz być na bieżąco z naszymi wysiłkami na rzecz wzmocnienia ekonomii społecznej i wspierania zrównoważonego rozwoju w regionach UE, możesz śledzić informację na platformach mediów społecznościowych dot. projektu:

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100093083107402  

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/93265886/admin/ 

Twitter: https://twitter.com/SeconProject_eu