Wykaz kompetencji społecznych i osobistych na potrzeby inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego – mapa potrzeb w zakresie kompetencji

13 marca 2023 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego zaakceptował „Wykaz kompetencji społecznych i osobistych na potrzeby inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego – mapę potrzeb w zakresie kompetencji”, który jest  dokumentem kierunkowym dla Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku. Mapa potrzeb w zakresie kompetencji służy określeniu priorytetów dla działań związanych z kształceniem zawodowym i zapewnieniem wysokiej jakości kapitału ludzkiego. Dokument ten powstał w oparciu o proces przedsiębiorczego odkrywania, na który składały się warsztaty z przedsiębiorcami oraz konsultacje z członkami grup roboczych ds. inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego. Przyjęcie i opublikowanie dokumentu umożliwi uwzględnienie go przy ogłaszaniu naborów wniosków w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.