Regionalni animatorzy rozwoju gospodarczego

Zarządzanie rozwojem oparte na inteligentnej specjalizacji obejmuje testowanie nowych typów przedsięwzięć i kierunków rozwoju regionalnego ekosystemu innowacji. Jednym z pilotażowych instrumentów jest konkurs dla regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego, angażujący organizacje takie jak organizacje branżowe, koordynatorzy klastrów i stowarzyszenia działające na rzecz podnoszenia potencjału, konkurencyjności i kompetencji przedsiębiorstw we współpracę z interesariuszami na szczeblu lokalnym. Pozwala to na częściową decentralizację procesu przedsiębiorczego odkrywania – władze regionalne mogą być odbiorcą wypracowanych rekomendacji, ale nie angażują się w moderowanie spotkań z interesariuszami.

Szczegółowe informacje o konkursach w poszczególnych latach znajdują się w serwisie dotyczącym współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi

Edycja 2023

Edycja 2022

Edycja 2021

Edycja 2020