Przegląd inteligentnej specjalizacji

Przegląd inteligentnej specjalizacji jest elementem wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku (RIS) opisanym w rozdziale 3.4.

Celem przeglądu jest identyfikacja zjawisk i procesów wpływających na ewolucję rzeczywistej inteligentnej specjalizacji regionu, a także potencjalnych barier uniemożliwiających efektywne wdrażanie RIS.

Przegląd został zainicjowany w drugiej połowie 2017 roku i został podzielony na następujące etapy:

  • analiza opracowań i wyników badań, dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej województwa, a także informacji z monitoringu, dotyczących postępów realizacji RIS oraz stwierdzonych barier,
  • konsultacje, odpowiadające procesowi identyfikacji inteligentnej specjalizacji, z uwzględnieniem stanowiska najważniejszych grup interesariuszy.

 

Podsumowanie przeglądu zawarto w raporcie opracowanym w 2019 r.