Badanie nr 7 – „Analiza wpływu potencjału dużych firm na innowacyjność Mazowsza”

Analizy, ekspertyzy, raporty Zegar 22.02.2017    12:40

Raport prezentuje aktualne informacje na temat dużych firm na Mazowszu, w tym m.in. ich strukturę i formy organizacyjne, rozkład terytorialny oraz zasięg działania, analizuje potencjał innowacyjny, z uwzględnieniem ich oddziaływania na poziom innowacyjności regionu. Na podstawie przeprowadzonego badania autorzy raportu przedstawiają rekomendacje w zakresie pożądanych metod wzmacniania potencjału innowacyjnego dużych firm na Mazowszu.