Klastry na Mazowszu

Na terenie Mazowsza klastry skoncentrowane są głównie w Warszawie i w jej obszarze funkcjonalnym, a także w Płońsku i Radomiu. Klastry działają m.in. w sektorze ICT, metalowym i rolno-spożywczym. Z dostępnych danych wynika, że w województwie mazowieckim aktywnych jest 9 klastrów podejmujących nowe inicjatywy, jednak liczba klastrów i inicjatyw klastrowych ulega częstym zmianom.

Klastry aktywnie działające w województwie mazowieckim

Lp. Nazwa klastra Koordynator klastra
1 Klaster.info Sekwencja Sp. z o.o.
2 Klaster "Bezpieczna żywność" Mazowiecki Park Naukowo-Technologiczny - Park Spółdzielczy w Płońsku
3 Radomski Klaster Metalowy Izba Przemysłowo-Handlowa
Ziemi Radomskiej
4 Mazowiecki Klaster Efektywności Energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii (MKEEiOZE) Mazowiecka Agencja Energetyczna
5 Mazowiecki Klaster Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT) Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Wiedza”
6 Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu CENTRUM KOOPERACJI RECYKLINGU – not for profit system sp. z o.o.
7 Klaster Biogospodarki Rolno-Spożywczej AgroBioCluster Fundacja UNIMOS
8 Klaster Technologii Informacyjnych

Fundacja Innowacyjna Polska

9 Klaster Mikroelektroniki, Elektroniki i Fotoniki Polska Platforma Technologiczna Fotoniki (PPTF)