Dotacje dla Klastrów

Od 2016 roku Województwo Mazowieckie, w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” – zadanie: „Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu”, przyznaje dotacje klastrom i inicjatywom klastrowym. 

Celem konkursu jest wyłonienie projektów w zakresie wspierania rozwoju klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu. Realizacja tego konkursu stanowi jeden z elementów polityki klastrowej ujętej w ramach Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku.

Szczegółowe informacje o dotacjach w poszczególnych latach w serwisie dotyczącym współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi

Edycja 2023

Edycja 2022

Edycja 2021

Edycja 2020

Edycja 2019