Zmiana dokumentacji naboru - akredytowane mazowieckie IOB

Zegar 27.05.2019    09:57

Od dzisiaj tj. 27 maja 2019 r. wchodzi w życie zmiana w dokumentacji naboru na akredytowane mazowieckie IOB.

W związku z rekomendacjami przeprowadzanego audytu akredytowanych mazowieckich IOB oraz celem zapewnienia poprawności działania systemu akredytacji mazowieckich IOB zostały wprowadzone zmiany w:

  • Regulaminie naboru,
  • Kryteriach wyboru akredytowanych mazowieckich Instytucji Otoczenia Biznesu,
  • Karcie oceny,
  • Oświadczenia o bezstronności i poufności.

Raport z audytu została udostępniony do zapoznania.