XXX posiedzenie Mazowieckiej Rady Innowacyjności

Zegar 28.11.2022    13:26

W czwartek 23 listopada 2022 odbyło się XXX posiedzenie Mazowieckiej Rady Innowacyjności. 

Ostatnie w tym roku spotkanie poprowadziła Pani Aleksandra Szwed – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Koniec roku to dobry czas na podsumowania i właśnie na takich tematach skoncentrowano się podczas tego wydarzenia. W trakcie posiedzenia podsumowano realizacje konkursów Startuj z Mazowsza i Innowator Mazowsza, a także stan negocjacji stan negocjacji i zatwierdzania programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Na koniec posiedzenia przedstawiono wyniki ekspertyzy przeprowadzonej na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie pn. Mapowanie kompetencji poszukiwanych przez pracodawców mazowieckiego rynku pracy.

spotkanie online, na ekranie prezentacja z tekstem: Priorytet I – Fundusze Europejskie dla bardziej konkurencyjnego i inteligentnego Mazowsza  Alokacja: 223 758 000 EUR w tym:  RWS – 60 300 000 EUR,  RMR – 163 458 000 EUR. Cel Polityki 1. Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa  Cel szczegółowy 1(i) rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii Cel szczegółowy 1(ii) czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli,  przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych Cel szczegółowy 1(iii) wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne

Spotkanie online, ekran podzielony na 4 części: w jednej 3 kobiety siedzące przy stole (Urząd Marszałkowski), w kolejnych trzech 3 osoby (2 mężczyćn i 1 kobieta). Rozmawiają.

Spotkanie online, ekran podzielony na 4 części: w dwóch znich widoczne kobiety, a dwóch mężczyźni. Rozmawiają.