„Współpraca nauki i przemysłu a innowacyjność gospodarki”

Czujnik Innowacji Zegar 06.10.2011    12:11

Szanowni Państwo,

temat innowacyjności nabiera coraz większego znaczenia w globalnej gospodarce i staje się decydującym atutem konkurencyjności państw i firm.

Dlatego też tegoroczna Konferencja Gospodarcza Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo – Handlowej (AHK Polska) jest poświęcona tematowi „Współpraca nauki i przemysłu a innowacyjność  gospodarki”.

Szanowni Państwo,

temat innowacyjności nabiera coraz większego znaczenia w globalnej gospodarce i staje się decydującym atutem konkurencyjności państw i firm.

Dlatego też tegoroczna Konferencja Gospodarcza Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo – Handlowej (AHK Polska) jest poświęcona tematowi „Współpraca nauki i przemysłu a innowacyjność  gospodarki”.

Konferencja odbędzie się w Krakowie 13.10.2011 r. i będzie tłumaczona symultanicznie na język polski i niemiecki.

 

Konferencja została objęta patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  oraz Konsulatu Generalnego Niemiec w Krakowie.

 

Do współpracy zaprosiliśmy m. in. BRE Bank, Comarch SA, Cluster Sensorik, Messer Group, PricewaterhouseCoopers, REC Solutions Sp. z o.o.

Wrocławskie Centrum Badań EIT+.

 

Zapraszamy!

 

Więcej szczegółów: http://www.ihk.pl/index.html?action=sti&ida=8218