Warsztaty dla doktorantów i młodych naukowców w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2016

Czujnik Innowacji Zegar 18.04.2016    14:55

Do 9 maja br. trwa nabór na warsztaty dla doktorantów i młodych naukowców w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2016. Zajęcia odbędą się 9 października br. w Brukseli.

Do 9 maja br. trwa nabór na warsztaty dla doktorantów i młodych naukowców w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2016. Zajęcia odbędą się 9 października br. w Brukseli.

Podczas wydarzenia 30 wybranych doktorantów i młodych naukowców wspólnie z przedstawicielami Unii Europejskiej (UE) i uznanymi naukowcami zaprezentuje i omówi najnowsze badania z dziedziny polityki spójności UE i rozwoju regionalnego/miejskiego.

Tegoroczne tematy to:

  1. promowanie rozwoju zapobiegającego wykluczeniu oraz spójności społecznej, w tym w wymiarze regionalnym oraz integracją rozwoju miast i wsi,
  2. waga gospodarki sieciowej: edukacja w kwestii polityk, transfery pomiędzy regionami i miastami, przekazywanie wiedzy,
  3. lepszy system dostarczania wiedzy o polityce spójności: wyniki, uproszczenia i odpowiedzialność.

Koszty podróży i pobytu zakwalifikowanych uczestników zostaną pokryte przez organizatora.

Więcej szczegółów dotyczących procesu aplikacyjnego, oferowanego wsparcia i projekt programu znajdują się na stronie internetowej projektu.

mc