VIII warsztat dot. aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji

Zegar 13.02.2020    10:38

W dniu 12 lutego 2020 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie został przeprowadzony VIII warsztat dot. aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji.

Tym razem przedstawiciele interesariuszy Regionalnej Strategii Innowacji pracowali nad opracowaniem systemu koordynacji i zarzadzania Strategią poprzez identyfikację kluczowych funkcji związanych z koordynowaniem i inspirowaniem działań w ramach realizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza.

Opracowano również wstępną (1.0) wersję mapy cieplnej (heat map) ryzyk związanych z koordynacją i zarządzaniem Regionalną Strategią Innowacji dla Mazowsza.