Spotkanie sektora kosmicznego na Mazowszu

14 lutego br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie zespołu zadaniowego dla sektora kosmicznego w ramach grup roboczych ds. inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego.

14 lutego br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie zespołu zadaniowego dla sektora kosmicznego w ramach grup roboczych ds. inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego. Spotkanie to jest jednym z elementów zaplanowanych prac nad aktualizacją priorytetowych kierunków badań (agend badawczych), których zadaniem jest skoncentrowanie wsparcia publicznego (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020) na niszach rozwojowych (czyli obszarach/zagadnieniach, które mogą przyczynić do szybszego rozwoju gospodarki regionu).

W trakcie spotkania omówione zostały wyniki ekspertyzy przeprowadzonej na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego dotyczącej analizy sektora kosmicznego na Mazowszu. Sektor kosmiczny Mazowsza charakteryzuje się dużą interdyscyplinarnością i skalą współpracy. Wykorzystuje on wiele obszarów badawczych i rodzajów działalności gospodarczej. Według serwisu ESA Star, na którym zarejestrowane są podmioty działające w sektorze kosmicznym z całej Europy, liczba polskich jednostek zarejestrowanych w serwisie wynosi 349 (stan na styczeń 2017 roku), w tym około 140 podmiotów prowadzi swoją działalność w województwie mazowieckim, co stanowi prawie połowę wszystkich podmiotów z Polski. Uwzględnienie klastrów i innych organizacji powiązanych z sektorem, daje prawie 200 podmiotów mazowieckiego sektora kosmicznego. Podmioty mazowieckiego sektora kosmicznego charakteryzują się dużą rozpiętością kluczowych kompetencji. Pod względem podziału na gałęzie technologiczne ESA, prawie wszystkie domeny mają swoich reprezentantów w regionie. Przeprowadzona analiza wskazuje na potencjał w trzech domenach technologicznych: Serwisy; Systemy oprogramowania dedykowane dla kosmosu, Optoelektronika.

Spotkanie umożliwiło przedstawienie działalności, a tym samym lepsze poznanie się zarówno dla przedsiębiorstw działających na Mazowszu, jak również jednostek naukowych. Ważnym elementem było poznanie przez administracje samorządową rzeczywistych potrzeb, ale także kierunków rozwoju dla tego sektora.