Spotkania Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw

Czujnik Innowacji Zegar 29.02.2012    12:59

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkania, które są organizowane na terenie całej Polski w ramach działania „Innowacje w Przedsiębiorstwach – Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw”(KIP). Spotkania zostaną poprowadzone przez znakomitych polskich i zagranicznych ekspertów, którzy w praktyczny sposób przedstawią proponowane rozwiązania i techniki.

Starając się reagować na potrzeby przedsiębiorców oraz na zmiany zachodzące w gospodarce, PARP ogłosił rok 2012 Rokiem Dobrego Zarządzania. „Dobre zarządzanie przedsiębiorstwem jest jednym z kluczowych aspektów zwiększających szansę na odniesienie sukcesu w procesie prowadzenia działalności gospodarczej” – uzasadnia decyzję Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes PARP. Zaplanowano szereg działań mających bezpośrednio wspierać przedsiębiorców we wdrażaniu nowych metod zarządzania wiedzą, informacją czy zasobami ludzkimi. Zintensyfikowane zostaną także działania informacyjne i promocyjne. Założenia te będą realizowane między innymi podczas licznych spotkań przybliżających tematykę wdrażania rozwiązań innowacyjnych organizowanych w ramach działania „Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw”.

Prelegenci prowadzący spotkania KIP to specjaliści związani z firmami (m.in. Google, Ernst & Young, Innovatika) i spółkami (BOŚ Bank), a także eksperci akademiccy oraz osoby prowadzące własne przedsiębiorstwa. Ich ogromne doświadczenie w realizacji projektów w Polsce i zagranicą gwarantuje, że przekazana wiedza będzie jak najbardziej praktyczna i ciekawa dla sektora MSP. Podczas spotkań przynajmniej połowa czasu zostanie poświęcona na interaktywne ćwiczenia, warsztaty i dyskusje nad proponowanymi rozwiązaniami.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Organizator zapewnia materiały, tłumaczenie symultaniczne oraz poczęstunek.

Aby zgłosić udział w spotkaniach, należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na: http://www.ecorys.pl/kip/

Pod tym adresem przedstawiamy dokładne daty, lokalizacje, tematy oraz programy spotkań, w których znajdują się również szczegółowe opisy wystąpień i informacje o prelegentach.